Eslövs kommun logotyp

Ovårdade tomter

Fastighetsägare har ansvar för att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård och byggnader och oavsett om tomten är bebyggd eller ej. Miljö och Samhällsbyggnad har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader och tomter i vårdat skick.

Förfallen byggnad
Med förfallen byggnad menas att fastighetsägaren inte underhållit byggnaden på rätt sätt, så att den inte längre kan fungera som den är avsedd att fungera. Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion är det en fara och skulle en olycka inträffa i ett förfallet hus eller på en ovårdad tomt hålls fastighetsägaren ansvarig.
Det är du som fastighetsägare som ska se till så att din byggnad inte förfaller. Det gäller även om du inte bor på adressen själv.

Vanvårdad tomt
Skräpiga tomter fyllda med saker, exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade.
Fastighetsägaren är skyldig att underhålla sin tomt, vilket innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken uppkommer. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för din tomt.

Häckar och växtlighet
Som tomtägare är du skyldig att hålla häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter i vårdat skick för att för att hindra att olyckor sker. Här kan du läsa mer om regler för växtlighet i tomtgräns.

Påföljder och avgifter
Om en byggnad eller tomt inte underhålls enligt bestämmelserna i PBL ska Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga och reparera huset eller röja på tomten. Om huset är väldigt skadat, kan nämnden besluta om förbud att använda det eller så kan du bli tvungen att riva huset. Förelägganden kan förenas med viten, som är en avgift som döms ut om du inte gör det som nämnden bestämt. Dessa viten kan bli mycket höga.

Vill du lämna in en anmälan?
Du kan lämna in en anmälan om ovårdad fastighet eller förfallet hus till Miljö- och Samhällsbyggnad. Anmälan kan göras anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.    

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen
har telefontid klockan 10-12 varje vardag
Kontakta oss

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler