Eslövs kommun logotyp

Detaljplaner för Billinge skola och tomten vid Bryggaregatan/Södergatan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det finns punkter som saknas i detaljplanen för Billinge skola samt det inte finns med någon planering för vattenavrinning gällande tomten vid Systembolaget.

Bllinge skola är q-märkt
När det gäller fastigheten Billinge 12:54 som alltså innefattar Billinge skola, har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden synpunkter på detaljplanen som är ute på granskning.
Bland annat anser nämnden att det saknas riktlinjer för utformning av ny bebyggelse vid skolan. Eftersom skolan är q-märkt, är det av vikt att ny bebyggelse harmonierar med befintlig miljö.

Cyklisters säkerhet ska säkerställas
Det är Färgaren 8 och 19, tomterna vid Systembolaget (där det nu är privatägd betalparkering) och bakom Systembolaget som detaljplanen gäller. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att sikten mot cykelbanan bör förbättras vid båda utfarterna och vid korsningen Kanalgatan – Bryggaregatan genom att avfasning av hörn bör vara större. Cykelvägen på Kanalgatan kommer att påverkas om tomterna bebyggs och detta behöver utredas i samband med planarbetet.

Hindra problem med översvämningar 
Redan idag finns det avrinnningsproblem i området och därför är det extra viktigt att man tar med detta i fortsatt arbete med detaljplanen anser Miljö- och byggnadsnämnden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler