Eslövs kommun logotyp

Regler för Eslövs kommuns tomtköregler

Ansökan

 • Ansökan om tomt registreras i turordning efter att betalning kommit in till kommunen.
 • Sökande och eventuell medsökande är
  skyldiga att ange korrekta och fullständiga uppgifter i ansökan.
 • Tomtköplats får inte överlåtas till annan
  person än medsökande.
 • Ny ansökan kan inte lämnas in om man inte
  avslutat byggnation på tidigare köpt kommunal tomt. Först efter att
  slutbevis/slutbesked för tidigare köpt kommunal tomt utfärdats av
  Stadsbyggnadsavdelningen kan ny ansökan om styckehustomt lämnas in.
 • För att behålla sin köplats måste sökande
  på uppmaning av kommunen årligen förlänga köplatsen.

Avgift

 • En administrationsavgift på 400 kr ska betalas till Eslövs kommun när ansökan lämnas in. Inga andra avgifter tas ut.
 

Fördelning av tomter

 • Kommunala styckehustomter fördelas i turordning via kommunens tomtkö. Om erbjudna tomter inte är sålda efter att alla i tomtkön fått erbjudande om köp, publiceras tomterna på hemsidan.
 • Kommunal styckehustomt ska vid vite av
  200 000 kronor vara bebyggd senast inom ett år från tillträdesdagen.


Avregistrering

 • Vid avregistrering återbetalas inte
  tomtköavgiften.
 • Avregistrering ur tomtkön sker:
 • Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan
 • Om ändrad adress eller ändrad e-postadress inte meddelas till kommunen.
 •  Om bekräftelse på förlängning av ansökan inte inkommer inom föreskriven tid.
 •  När köpavtal på erbjuden tomt är undertecknat av sökande.

Det är viktigt att såväl ansökningsblankett som betalning kommer in till oss vid ansökan. Utan betalning sker ingen registrering och utan ansökningsblankett får vi endast namn på den som gjort inbetalningen.

Administrationsavgiften på 400 kr betalas in på Eslövs kommuns bankgiro nr 991-1264. Märk betalningen med ditt/ert namn, ordet "tomtkö" och 131060-31332-21500-96.

Sidan uppdaterad: 2017-07-11

Kontakta oss

Blanketter

Vill du köpa tomt?

Ansökan om tomtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsfolderPDF (pdf, 528.4 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler