Eslövs kommun logotyp

Kartprodukter

Husutstakning

Husutstakning behövs för att byggnad ska uppföras på avsedd plats.

Kostnad exkl. grovutstakning enligt taxa antagen 2014;

  • Normal villa m garage (4 + 4 hörn), 8 190 kr
  • Komplementbyggnad 40 m², 2 275 kr

För mer information och beställning kontakta Johan Järnström,
0413-621 61   

Andra mätningsuppdrag

För mer information och beställning kontakta Johan Järnström,
0413-621 61  

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnad inom detaljplanelagt område.

Kostnad enligt gällande taxa;

  • Villatomt, 6 825 kr
  • Industritomt (8 000 m²), 13 650 kr

För mer information och beställning kontakta Ann-Charlotte Andersson,
ann-charlotte.andersson2@eslov.se , 0413-621 69   

Exempel på nybyggnadskarta

Exempel på nybyggnadskarta

Tätortskarta

Översiktskarta med gatuadresser

För mer information och beställning kontakta Ann-Charlotte Andersson,
ann-charlotte.andersson2@eslov.se , 0413-621 69     

Exempel på tätortskarta

Exempel på tätortskarta

Baskarta

Baskartan är en detaljerad karta över centralorten och tätorterna.

Den kan användas för;

  • Enklare bygglov (analog karta 450 kr/tomt)
  • Grundkarta
  • Projektering
  • m.m.

För mer information och beställning kontakta Ann-Charlotte Andersson,
ann-charlotte.andersson2@eslov.se , 0413-621 69              

Exempel på baskarta

Exempel på baskarta

Grundkarta

Underlagskarta för upprättande av detaljplan.

För mer information och beställning kontakta Ann-Charlotte Andersson,
ann-charlotte.andersson2@eslov.se , 0413-621 69   

KONTAKTA OSS

Husutstakningar och andra mätningar
Johan Järnström
0413-621 61

Kartprodukter
Ann-Charlotte Andersson
0413-621 69

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler