Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för Stehag 37:6 Stationsområdet i Stehag

Planens läge

Planområdet ligger i centrala Stehag alldeles norr om stambanan.

Planens syfte

Planens syfte är i första hand att ge planrätt åt befintlig bebyggelse och verksamhet i enlighet med dagens användning, det gäller bland annat förskolan Torsholken som idag ligger på industrimark inom planområdet.

Planen syftar också till att reglera den befintliga industriverksamheten inom planområdet samt att möjliggöra nya användningsområden för det centrala markområdet längs järnvägen och söder om Stationsvägen. Detta område föreslås kunna användas till pendlarparkering såväl som flexibel allmänning och park.

Samråd

Samråd pågick  16 juni-24 juli 2014. Ett samrådsmöte hölls den 17 juni klockan 18.00 i matsalen på Stehagsskolan.

Nu sammanställer vi och bemöter alla synpunkter och yttranden som kommit in och fortsätter planarbetet. Nästa formella steg i planarbetet är att planen skickas ut på en ny remissrunda, som kallas "granskning".

Information

För ytterligare information kontakta:
Torsten Helander, stadsarkitekt0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Handlingar

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
PlankartaPDF (pdf, 996.8 kB)

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Besöksadress: Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler