Eslövs kommun logotyp

Del av Värlinge 11:26 vid Solhemsvägen i Stehag

Planens läge
Planområdet mellan Solhemsvägen och Gränsbovägen i den sydvästra delen av Stehag.

Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra villabebyggelse på platsen för en tidigare lekplats.

Status
Detaljplanen var ute på granskning mellan den 29 november-31december 2014.

Handlingar  
Plankarta PDF (pdf, 118.1 kB)
Planbeskrivning  PDF (pdf, 125 kB)
Samrådsredogörelsen kan inte publiceras på hemsidan på grund av PUL (personuppgiftslagen). Den finns att läsa på Stadshuset.

Handläggare
Mer information lämnas av:
Torsten Helander, stadsarkitekt
0413-629 95, torsten.helander@eslov.se

Thomas Oskarsson, planarkitekt
0413–623 15, thomas.oskarsson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler