Eslövs kommun logotyp

Planprogram för stationsområdet i Marieholm, del av Sibbarp 4:138 m.fl.

— Ändrad markanvändning och förtätning

Planens läge

Planområdet är beläget i centrala Marieholm. Det sträcker sig från Ringvägen i väster till Bruksgatan i öster, från Hantverksgatan i norr till Storgatan i söder. Planområdets totala areal utgör cirka 9,4 hektar.

orienteringskarta

Syfte

Planen syftar till att möjliggöra för förtätning med blandad bebyggelse i de centrala delarna av Marieholm samt att undersöka möjligheter för utformningen av stationsområdet.

Samråd kring planprogrammet

En detaljplan ska grundas på ett program, om det inte är onödigt. Programmet ska ange förutsättningar för planarbetet samt uttrycka utgångspunkter, kommunens vilja, mål och avsikter med planen.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-12-08 att samråd kan ske kring planprogrammet. Samrådet pågick från 2010-12-20 till 2011-01-21.

Statuspil

Handlingar

PlanprogramPDF (pdf, 1.4 MB)

För ytterligare information kontakta
Thomas Oskarsson, planarkitekt
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler