Eslövs kommun logotyp

Kvarteret Tranbäret i västra Eslöv

Detaljplan för kvarteret Tranbäret i Eslöv, Eslövs kommun

Planens läge:
Planområdet utgör det yttersta kvarteret i bostadsområdet Bäckdala i västra Eslöv. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Eslövs kommun och fördjupning för västra Eslöv samt samrådsförslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun.

Syfte:
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra styckhusbebyggelse och utöka byggrätten i kvarteret Tranbäret.

Status:
Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2017-12-05. Planen har ej vunnit Laga Kraft och avvaktar beslut.

Synpunkter:
Skicka eventuella synpunkter till: Kommunledningskontoret, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv eller till e-postadress: kommunledningskontoret@eslov.se.

Handlingar:
Planbeskrivning, Detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun, 2017-12-05PDF (pdf, 7.3 MB)
Plankarta, Detaljplan för kvarteret Tranbäret, Eslövs kommun, 2017-12-05PDF (pdf, 491.5 kB)
Gällande detaljplan E 284PDF (pdf, 2.2 MB)

Samrådsredogöresle och Granskningsutlåtande lämnas ut på begäran

Upplysningar:
Planarkitekt Thomas Oskarsson, 0413-623 15, thomas.oskarsson@eslov.se

 
KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler