Eslövs kommun logotyp

Kvarteret Tranbäret i västra Eslöv

Detaljplan för kvarteret Tranbäret i Eslöv, Eslövs kommun

Planens läge:
Planområdet utgör det yttersta kvarteret i bostadsområdet Bäckdala i västra Eslöv.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Eslövs kommun och fördjupning för västra Eslöv samt samrådsförslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun.

Syfte:
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra styckhusbebyggelse och utöka byggrätten i kvarteret Tranbäret.

Status:
Vi genomför arbetet med detaljplanen med standardförfarande. Detaljplanen var på samråd i februari 2017. De yttranden som inkom då finns samlade och kommenterade i samrådsredogörelsen som finns länkad nedan. Efter samrådet har plankarta och planbeskrivning reviderats. Vilka ändringar som gjorts finns sammanställda på sidan 2 i bifogad planbeskrivning. Efter granskningstiden kommer inkomna yttranden återigen att sammanställas och besvaras. Om inga väsentliga ändringar görs efter granskningen kan detaljplanen bli antagen av Kommunstyrelsen.

Granskning pågår 2017-04-27 till 2017-05- 22

Synpunkter:
De som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skicka dina synpunkter senast den 22 maj 2017 till: Kommunledningskontoret, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv eller till e-postadress: kommunledningskontoret@eslov.se.

Handlingarna finns här: 
Stadshuset, foajén och tillväxtavdelningen,Gröna Torg 2 i Eslöv,
måndag-fredag kl.08.00-16.30.

Stadsbiblioteket, foajén, Norregatan 9 i Eslöv,
måndag-torsdag kl.10.00-19.00, fredag kl.10.00-18.00, lördag kl.10.00-14.00.

Upplysningar:
Planarkitekt Minna Hatti, 0723- 51 42 47, minna.hatti@eslov.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler