Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för Föreningstorget,

del av Eslöv 53:4

Planens läge

Föreningstorget ligger i norra delen av centrala Eslöv. Avståndet till tågstationen är 500 meter.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att planera bostäder i centrala Eslöv och att utveckla Föreningstorget till en attraktiv, offentlig plats. Planen möjliggör 90 bostäder, ett förnyat torg och 2000 kvm centrumverksamhet. En förtätning inom Eslövs stadsgräns ligger i linje med kommunens prioriterade mål för 2011-2014.

Status

Detaljplan för Föreningstorget antogs hösten 2017 men är f n överklagad.

Statuspil

Handlingar

Plankarta 2014-06-11.pdfPDF (pdf, 1.3 MB)
Planbeskrivning 2014-06-11.pdfPDF (pdf, 4.6 MB)

Samrådsredogörelsen till detaljplanen publiceras ej på grund av personuppgiftslagen (PUL) men finns att läsa på stadshuset.

Information

För ytterligare information kontakta:

Torsten Helander, stadsarkitekt
0413-629 95, torsten.helander@eslov.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Besöksadress: Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler