Eslövs kommun logotyp

Fastigheten 53:1, Svalövsvägen

Detaljplan för del av fastigheten 53:1, Svalövsvägen, Eslövs kommun, Skåne län

Planens läge

Planområdet är beläget på Fridasro i den västra delen av Eslövs tätort och består av en gräsyta söder om Svalövsvägen.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för bostadsbebyggelse på en yta som tidigare bland annat har använts för lekplatsändamål.

Samråd

Planprocessen sker med ett begränsat förfarande. Det innebär att om samtliga inom samrådskretsen godkänner upprättade samrådshandlingar så kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen i Eslövs kommun.
Samrådstiden är 2016-09-28 - 2016-10-24.

Handlingar

Planbeskrivning med genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)

Handläggare - för ytterligare information kontakta:

Thomas Oskarsson, planarkitekt
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler