Eslövs kommun logotyp

Fastigheten Eslöv 53:1, 

Tågarpsvägen 

Detaljplan för del av Eslöv 53:1, Tågarpsvägen i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Planens läge
Planområdet är beläget på Fridasro i den västra delen av Eslövs tätort och består av en gräsyta invid om Tågarpsvägen.

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse för en till två fastigheter på del av fastigheten Eslöv 53:1 intill Tågarpsvägen. 

Detaljplanen möjliggör fristående en- och tvåbostadshus, parhus, kedjehus och radhus. Avstyckning av fastigheten och upplåtelseform för bostadsbebyggelse inom planområdet avgörs när detaljplanen är antagen. Platsen har tidigare bland annat använts för lekplatsändamål.

Samråd
Planprocessen sker med standard förfarande vilket innebär att detaljplanen kan antas efter det att granskningen är genomförd.  Samrådsredogörelsen till detaljplanen publiceras ej på grund av personuppgiftslagen (PUL) men finns att läsa på stadshuset. Kontakta handläggare Thomas Oskarsson.
Samrådstiden för granskningsförfarandet är 2017-06-21 – 2017-07-14.

Handläggare - för ytterligare information kontakta:
Thomas Oskarsson, planarkitekt
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler