Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1

Planens läge

Planområdet är beläget i östra Eslöv norr om Ringsjövägen och öster om det befintliga bostadsområdet Berga. Planområdets totala areal utgör cirka 4,5 ha. Området ligger inom 1100-1500 meters avstånd från järnvägsstationen. Hela planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt för fler bostäder i centrala Eslöv, området ligger mellan 1100-1500 meter från tågstationen. I detaljplanen undersöks förutsättningarna för bostadsbyggande i olika skala på det utpekade planområdet. Detaljplanen ska ses som underlag för en markanvisning. Kommunen kan i den få in projektförslag som man kan välja att gå vidare med. Planen möjliggör en bred spännvidd av bebyggelse - från enfamiljshus (90 radhus och villor) till flerbostadshus(400 lägenheter). Beroende på framtida projekts utformning kan framtagande av nya, mer specifika detaljplaner bli aktuellt.

Status

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16 att skicka detaljplanen på samråd. Samrådet pågick 25 oktober - 25 november 2013 och ett samrådsmöte hölls den 31 oktober 18.30 i samlingslokalen "Träffpunkten" på Berga.
Nu fortsätter planarbetet och inkomna yttranden sammanställs och beaktas.

statuspil som visar detaljplanens läge planprocessen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 635.3 kB)

Samrådsredogörelsen finns att läsa hos Kommunledningskontoret.

Handläggare

För ytterligare information kontakta:
Torsten Helander, stadsarkitekt
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler