Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för del av Billinge 12:54 m.fl.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i sydvästra delen av Billinge, Eslövs kommun.

Plankarta Billinge 12:54

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i den tidigare folkskolan i Billinge samt att möjliggöra uppförande av ny bostadsbebyggelse i anslutning till den gamla skolbyggnaden.

Status

Detaljplanearbetet vilar och avvaktar utredning.

Samrådstiden för Billinge 12:54

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 6.7 MB)

Mer information lämnas av:
Minna Hatti Planarkitekt
0413-620 18, minna.hatti@eslov.se

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Thomas Oskarsson
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Planarkitekt
Elin Karlsson
0413-620 84
Elin.Karlsson@eslov.se

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler