Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för del av Billinge 12:54 m.fl.

Detaljplanens läge
Planområdet ligger i sydvästra delen av Billinge, Eslövs kommun.

Plankarta Billinge 12:54

Detaljplanens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel användning av bostäder-, centrum- och skolfunktioner på del av fastigheten Billinge 12:54 m. fl. i Billinge.

Status
Processen med detaljplanen sker med utökat förfarande då kommunen har valt att initiera ett förnyat granskningsutskick på grund av en väsentlig ändring. Efter granskningstiden kan detaljplanen antas. Granskningen syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Bilagor tillhörande planhandlingarna som skickats ut under planprocessen tidigare, finns att tillgå vid Kommunledningskontoret vid förfrågan.

Granskningstiden är: 2018-02-27 - 2018-03-13

Synpunkter
Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast 2018-03-12. Den som ingår i den upprättade samrådskretsen och inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsförfarandet kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Synpunkter lämnas till:
Kommunledningskontoret, Eslövs kommun, 241 80 Eslövs kommun
e-post: kommunledningskontoret@eslov.se

Handlingar (öppnas i eget fönster)

Länk till karta (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information lämnas av:
Thomas Oskarsson, Planarkitekt
0413-623 15, thomas.oskarsson@eslov.se
Cecilia Erlandsson, Mark- och exploateringsingenjör
0413-622 68, cecilia.erlandsson@eslov.se

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Thomas Oskarsson
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Planarkitekt
Elin Karlsson
0413-620 84
Elin.Karlsson@eslov.se

Planarkitekt
Sofia Svensson,
0413-623 67
sofia.svensson@eslov.se

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler