Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för del av Billinge 12:54 m.fl.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i sydvästra delen av Billinge, Eslövs kommun.

Plankarta Billinge 12:54

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flexibel användning av bostäder-, centrum- och skolfunktioner på del av fastigheten Billinge 12:54 m. fl. i Billinge.

Status

Detaljplanen ställs ut för granskning under 7 november till 21 november 2017. Efter granskninhgen kan detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. Detaljplanen var föremål för samråd under våren 2016. Samrådsredogörelsen lämnas ut på begäran.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilaga 1 Skyfallsanalys BillingePDF (pdf, 4.4 MB)

Bilaga 2 Höjdsättning Billinge 12:54PDF (pdf, 1.5 MB)

Mer information lämnas av:
Thomas Oskarsson Planarkitekt
0413-623 15, thomas.oskarsson@eslov.se

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Thomas Oskarsson
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Planarkitekt
Elin Karlsson
0413-620 84
Elin.Karlsson@eslov.se

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler