Eslövs kommun logotyp

Ventilationssystem

Ventilationskontroll
Ventilationskontroll är en obligatorisk kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Eslöv. Du som är byggnadsägaren har en skyldighet att se till att dina ventilationssystem kontrolleras.
Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem du har och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad och dessutom spara energi.

Ventilationssystem
Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT och FTX-ventilation.

  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Förändringar och ombyggnad av ventilationssystem
Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras på nytt. Dessutom behöver du ofta göra en anmälan först. Här hittar du den blanketten som behövs för det.

Krav på återkommande besiktning

Byggnader med 3 års intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med 6 års intervall
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Utan krav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången. Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

Så kontrollerar du ventilationen
Du måste anlita en certifierad funktionskontrollant för att kontrollera din ventilation. Du hittar certifierade kontrollanter och information om föreskrifter och förordningar på www.boverket.se
När kontrollen är utförd av den certifierade kontrollanten skickas protokollet i ett (1) exemplar till Miljö och samhällsbyggnad (se adress till höger) och ett (1) exemplar till dig som byggnadsägare.

Adress

Ansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler