Eslövs kommun logotyp

Vad är en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygglovs- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen beskriver de kontroller en byggherre ska utföra under arbetets gång för att samhällets krav (Boverkets byggregler) ska uppfyllas.
Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Kontrollen kan göras på olika sätt, genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga. Vissa kontroller kräver en certifierad sakkunnig.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

  • vilka kontroller som ska göras,
  • vad kontrollerna ska avse,
  • vem som ska göra kontrollerna,
  • vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsavdelningen,
  • vilka anmälningar som ska göras,
  • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till,
  • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Här är ett antal punkter som beroende på åtgärd kan behöva finnas med i en kontrollplan.

Bärförmåga
Dimensioneringskontroll
Tilläggskontroll (vid komplicerade konstruktioner)
Stabilitet (stommar, takstolar, avstyvningar)
Förankring (t.ex. takstolar)
Geoteknik (t.ex. grundläggning, pålning, fyllning, packning)

Brand
Utförande av vissa brandcellsbegränsande konstruktioner
Ytskikt
Sprinklersystem, utrymningslarm
Utrymningsvägar
Rökkanaler, läge och täthet
Brandskyddsisolering vid rörgenomföringar
Dimensioneringskontroll vid analytisk dimensionering

Hygien, hälsa
Injustering av ventilation
OVK
Ventilation av krypgrunder och vindar
Dag- och spillvatteninstallationer

Energi
Värmeisolering
Täthet, utförande av diffussionspärr
Energianvändningskrav

Fukt
Relativa fuktigheten i träkonstruktioner
Fuktskydd i våtutrymmen
Syllisolering
Kryputrymmen
Kapillärbrytande material vid platta på mark
Dränering
Ytterväggar, fuktavvisning

Säkerhet
Skyddsräcken
Takskyddsanordningar
Fönsterglas

Buller
Kontroll av buller vid särskilda krav, ex. utomhusbuller

Tillgänglighet
Invändiga mått (dörrbredder, trösklar, nivåutjämningar)
Ledstänger
Lutningar ramper
Nåbarhet till olika utrymmen

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid 10.00-12.00 varje vardag.
Övriga tider kan du lämna meddelanden eller maila oss.
0413-620 00

eller mejla på bygglov@eslov.se

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

EXEMPEL  KONTROLLPLAN

Exempel på kontrollplanPDF (pdf, 75.3 kB)
I denna finns också exempel på kontroller som bör utföras.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler