Eslövs kommun logotyp

Jag har alltid drömt om ett lusthus, måste jag ansöka om bygglov då?

Nej, om ett fristående uterum eller växthus är mindre än 15 m² och taknockshöjden inte överskrider 3 meter, räknas det som en liten komplementbyggnad, och då behöver du inte söka bygglov.  I omedelbar närhet till bostadshus får små komplementbyggnader, så kallade friggebodar, uppföras utan bygglov. Om friggeboden är placerad närmre än 4,5 meter mot allmän platsmark (som en väg eller park) måste du söka bygglov. Om du vill placera lusthuset närmre än 4,5 meter till din grannes tomt måste du ha grannens skriftliga medgivande.
 
Bygglovsbefrielse för friggebodar gäller endast om du har ett en-eller tvåbostadshus. Se PBL (Plan- och bygglagen) 9 kapitlet §4 för bestämmelser. Läs mer under Vad är bygglovsbefriat?

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler