Eslövs kommun logotyp

Behövs bygglov eller anmälan för att sätta upp en skylt?

Inom område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Enligt kommentarer till äldre bygglagstiftning har målning på husvägg, plank eller liknande ansetts vara skylt.

Till skylt räknas inte affischer, men däremot anslagstavla för uppsättning av affischer.

Vägmärken kräver inte bygglov. Andra skyltar längs vägar som exempelvis en informationstavla med orienteringskarta över ett industriområde eller med turistinformation är bygglovspliktiga. 

Det kan krävas tillstånd av väghållningsmyndigheten (t.ex. Trafikverket) eller länsstyrelen för skyltar intill en väg. Bestämmelser om skyltar finns i ett flertal andra lagar och förordningar, exempelvis väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Normala gatubelysningsanordningar kräver inte bygglov, medan ljusanordningar av strålkastarkaraktär med stark ljusspridning fordrar bygglov, till exempel belysning på idrottsplatser, parkeringar eller fasadbelysning.

Belysning av motionsspår kräver inte bygglov.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler