Eslövs kommun logotyp

Behöver jag bygglov för att lägga om taket?

Bygglov behövs om man gör om utseendet på taket eller byter material. Bygglov eller inte kan också bero på var fastigheten är belägen, om det är t.ex. detaljplanelagt område eller inte. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att kontrollera om bygglov behövs, eftersom fastighetsägaren är byggherren.

Om man byter tak utan att söka bygglov när så behövs, riskerar man byggsanktionsavgifter.

Rent allmänt gäller att alla ändringar på en fastighet ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnaden och dess karaktär. Som byggherre/fastighetsägare ansvarar du för detta. Här kan du läsa mer om det.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid 10.00-12.00 varje vardag.
Övriga tider kan du lämna meddelanden eller maila oss.
0413-620 00

eller mejla på bygglov@eslov.se

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

MER LÄSNING

Här kan du ladda ner Boverkets senaste broschyr:
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler