Eslövs kommun logotyp

Solenergianläggningar

Om du vill installera en solenergianläggning finns det olika regler om bygglov beroende på hur stor anläggningen är och hur den placeras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med begreppet solenergianläggningar menas både solfångare som värmer varmvatten, och solceller som producerar el samt luftsolfångare som värmer luft. Eslövs kommun har tagit fram Riktlinjer för avgifter och bygglov för solenergianläggningarPDF (pdf, 270.6 kB).  Av riktlinjerna framgår det bland annat att för ett- och tvåbostadshus krävs inte bygglov om solenergianläggningen:

  • Har en yta som inte överstiger 40 kvadratmeter.
  • Ej sticker ut utanför taket samt placeras längs med takfallet (takets lutning) utan att påverka byggnadens höjd nämnvärt.
  • Inte strider mot några regler i Plan- och Bygglagen (PBL) eller Boverkets byggregler (BBR).

En del byggnader kan vara av kulturminnesvärde eller vara q-märkta. Då krävs alltid bygglov oavsett om byggnaden klarar ovanstående krav. Bygglovshandläggarna ska kontaktas vid oklarheter.

Anläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, och inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte längre kan räknas som en bygglovsbefriad byggnad kräver inte bygglov.
Anläggningar direkt på marken kräver inte heller något bygglov, men tomten ska hållas i allmänt ordnat skick.

För frågor om bygglov, kontakta en bygglovshandläggare.

Avgift
Avgiften för solenergianläggning på en- och tvåbostadshus där bygglov krävs är satt till ett fast pris på 2 250 kronor, förutsatt att alla handlingar är korrekta. Blanketten för bygglov för solenergianläggningar hittar du här.

På övriga byggnader, till exempel flerbostadshus, offentliga byggnader och industribyggnader, krävs bygglov. Avgiften för bygglov på dessa anläggningar är satt till ett fast pris på 3 375 kronor, förutsatt att alla handlingar är korrekta. Blanketten för bygglov för solenergianläggningar hittar du här.

Brandsäkerhet
Vid installation av solceller finns det en del att tänka på ut brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten Syd har tagit fram några tips som ni hittar härWord (word, 46.6 kB).

Sidan uppdaterad: 2018-04-16

KONTAKTPERSONER

Energi- och klimatrådgivare/

Energisamordnare

Lisa Lindblad
0413-621 59
lisa.lindblad@eslov.se

Stadshuset
Gröna torg 2
241 80  ESLÖV

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SÅ SÖKER DU

EKONOMISKT STÖD

Investeringsstödet är max 30 procent till företag och privatpersoner, max 1,2 miljoner kronor per anläggning eller 37 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Det går även att använda RoT- avdraget till solcellsinstallationen. Men de båda stöden går inte att kombinera.
Mer information och ansökningsblanketter finns på Energimyndighetens hemsida.

Det finns också skattereduktion för privatpersoners överskottsel som matas in på elnätet på 60 öre per kilowattimme, max 18 000 kronor per år. Detta under förutsättning att man köper mer el än man producerar och uppfyller kraven för mikroproducent. Läs mer Skatteverkets hemsida.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler