Eslövs kommun logotyp

Små bostäder och studentbostäder

Den 1 juli 2014 träder Boverkets ändrade byggregler, BFS
2014:3, (BBR 21), i kraft. Ändringarna har som syfte att kunna bygga bostäder med en mindre boarea generellt, införa ändringar som gäller för studentbostäder samt andra ändringar för att göra reglerna tydligare.

Små bostäder
I avsnittet om bostadsutformning i BBR införs lättnader för alla bostäder med en boarea om högst 35 kvadratmeter.
• Begreppet bostäder om högst 35 kvadratmeter införs.
• Begreppet ungdomsbostäder tas bort. Små bostäder avsedda för ungdomar omfattas av de generella lättnaderna för bostäder om högst 35 kvadratmeter.
• Alla funktioner utom hygien får finnas i ett och samma rum och man behöver bara ett fönster.
• Bostaden kan som minst bli 21 kvadratmeter.

Energikraven sänks för byggnader med en area på mindre än 50 kvadratmeter. För dessa byggnader blir det enbart krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient och klimatskärmens täthet.

Studentbostäder

  • Bostaden kan som minst bli cirka 16 kvadratmeter.
  • I studentbostäder med gemensamma utrymmen, till exempel studentkorridorer, får högst tre personer dela hygienrum.
  • I studentbostäder som är större än 55 kvadratmeter och som är avsedda för flera studenter kan alla sovrum vara lika stora.
  • En definition av studentbostad införs.
  • Kravet på direkt dagsljus i gemensamma utrymmen i studentbostäder samt för studentbostäder om högst 35 kvadratmeter ersätts av krav på indirekt ljus.

När gäller reglerna?

  • Reglerna träder i kraft den 1 juli 2014. Under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2015 får de tidigare reglerna tillämpas som alternativ till de ändrade reglerna.
  • För åtgärder som kräver bygglov får äldre regler tillämpas om ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 juli 2015.
  • Vid åtgärder som kräver anmälan blir den avgörande tidpunkten i stället om anmälan kommer in till kommunen före den 1 juli 2015.
  • Om åtgärden varken kräver bygglov eller anmälan är den avgörande tidpunkten om arbetena påbörjas före den 1 juli 2015.

För den ändrade regeln i avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten gäller övergångsperioden ett år längre, det vill säga fram till den 1 juli 2016.

Boverkets webbplats.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar mellan klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler