Eslövs kommun logotyp

Nybyggnation av hus eller fritidshus

Det är ett spännande projekt att bygga hus, kanske något man bara gör en gång i livet. Därför är det många frågor att ta ställning till och mycket information att hålla reda på. Det handlar om allt från ekonomi och regler till vilket sorts hus man önskar och stilen på inredningen.

Detaljplanen reglerar ibland vad du får bygga för typ av hus. Detaljplanen finns på kommunen.

Detta kan detaljplanen reglera:

  • Hur stort hus du får bygga på din tomt. Tänk på att både tak över uteplatsen och garage räknas in i den totala andelen som är byggbar.
  • Hur högt ditt hus får vara. Byggnadshöjden mäter man vid husets långsida.
  • Minsta alternativt största tillåtna taklutning.
  • Du får inte bygga för nära tomtgränsen. Det vanligaste minsta tillåtna avstånd är 4,5 meter, men det kan finnas andra begränsningar.
  • Ibland kan det också förekomma särskilda krav på utformningen av huset, ofta är det i områden med med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

Checklista inför bygglovsansökan

Här är en checklista med exempel på ritningar som ska bifogas tillsammans med bygglovsansökan eller startbesked när du ska bygga en- och tvåbostadshus samt fritidshus.

Några saker som är viktiga att tänka på när du söker bygglov:
• Kontrollera att allt finns med innan du lämnar in din bygglovsansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
• Ritningar och övrigt underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. De kan både ritas för hand och på dator. Viktigt är att de är skalenliga, tydliga och detaljerade.
• All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla, oavsett om man har nedsatt rörelseförmåga eller ej.
• Större bygglov kräver en kontrollansvarig. Tänk på att ange vem som är kontrollansvarig på din ansökan. Läs mer om det i "Får jag bygga?" från Boverket. (Se i spalten till höger.)
• Planerar ni att bygga på ett detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område?
Det råder olika regler beroende på var fastigheten ligger. Kontakta Miljö och Samhällsbyggnad om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

En ansökan om bygglovs innehåll
Förutom ansökningsblanketten ska även följande ritningar bifogas:

1. Fasadritningar, skala 1:100
Byggnadens alla fasader ska redovisas.
• Befintlig och blivande mark
• Väderstreck för aktuell fasad

Klicka på bilden för att göra den större

2. Planritning, skala 1:100
Alla våningsplan ska redovisas, även loft och källare
• Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
• Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möblerings förslag för alla våningsplan
• Sektionsmarkeringar

Klicka på bilden för att göra den större

3. Sektionsritning, skala 1:100
• Byggnadshöjd
• Nockhöjd
• Rumshöjd
• Taklutning i gradantal

Ritningsexempel kommer.

4. Situationsplan, skala 1:500
En situationsplan får vara högst fem år gammal. Alla byggnader ska vara redovisade
• Byggnationens placering och mått ska vara tydliga att avläsa
• Föreslagen färdig golvhöjd (Ska markeras på ritning med FG.)
• Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt.

Klicka på bilden för att göra den större

5. Nybyggnadskarta, skala 1:500

Nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnad inom detaljplanelagt område. Aktuell nybyggnadskarta, primärkarta eller lantmäterikarta beställer du av mät- och GIS-avdelningen på Stadsbyggnadskontoret.
Kostnad enligt gällande taxa;
• Villatomt, 6 660 kr
• Industritomt (8 000 m²), 13 350 kr
För mer information och beställning kontakta Ann-Charlotte Andersson,
ann-charlotte.andersson2@eslov.se , 0413-621 69   

Klicka på bilden för att göra den större

Övrigt
Beskriv hur byggnaden är färgsatt och vilket material som är tänkt att användas till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut och hur den planerade om- och tillbyggnaden ska se ut.
• Ritningarna ska vara i format A3 eller A4.
• När du ansöker ska 2 exemplar av ansökan och medföljande handlingar så som ansökan, ritningar, foto med mera skickas in.

Sidan uppdaterad: 2017-01-30

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LÄNKAR

Ansökan om bygglov (blankett)

Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB) (Broschyr från Boverket)

Ritningsexempel med förklaringarPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler