Eslövs kommun logotyp

Vad är bygglovsbefriat?

Om du vill  bygga ett litet skärmtak eller en friggebod till ditt en-eller tvåbostadshus, behöver du inte söka bygglov.

Illustration av bygglovsbefriade åtgärder, källa: Kiran Maini Gerhardsson / Boverket

Illustration av bygglovsbefriade åtgärder, källa: Kiran Maini Gerhardsson / Boverket

När krävs inte bygglov?

För en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att:

  • Anordna en skyddad uteplats
  • Anordna ett skärmtak
  • Bygga en friggebod

De får dock inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om du ändå vill placera dem närmre tomtgränsen måste de grannar som berörs godkänna placeringen. Se till att få ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga. Om någon granne nekar måste du söka bygglov för att få saken prövad av byggnadsnämnden. När tomtgränsen utgörs av gata, väg eller park (allmän plats) måste bygglov alltid sökas.

Den skyddade uteplatsen med mur eller plank måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer så länge taken tillsammans inte är större än 15 m².

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda arean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m². Byggnaderna får inte vara högre än 3 meter från mark till taknock.

Andra tillfällen då bygglov inte krävs:

  • När du målar om eller byter fasad- eller takmaterial i en-och tvåbostadshus utan att det ändrar byggnadens utseende eller områdets karaktär väsentligt
  • Mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
  • Ekonomibyggnader för jordbrukets behov

KONTAKTA OSS

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MER LÄSNING

Ladda ner den senaste broschyren från Boverket:
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Läs mer på Boverkets hemsida om bygglovsbefriade åtgärder

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler