Eslövs kommun logotyp

När krävs bygglov?

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att bygga en ny byggnad, bygga till eller ändra en byggnad.

Bygglov krävs för att:

 • Bygga nytt.
 • Bygga om och bygga till.
 • Bygga mur och plank.
 • Flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Använda byggnaden helt eller delvis för ett nytt ändamål.
 • Inreda byggnaden med fler bostäder eller lokaler.
 • Ändra utseendet på en byggnad genom att till exempel ändra kulör eller byta tak- och fasadmaterial.

Det krävs också bygglov för:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk.
 • Upplag eller materialgårdar, som permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.
 • Fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen (men inte en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov).
 • Radio- och telemaster samt torn (men inte mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn).

Skyltlov:

 • Inom detaljplan krävs också bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Rivningslov:

 • Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan.

Marklov:

 • När marknivån höjs eller sänks avsevärt genom schaktningar och fyllningar krävs det marklov inom område med detaljplan.
 • Marklov kan också krävas för att fälla träd om det finns en sådan bestämmelse i detaljplanen.

Läs mer om hur du går tillväga vid en bygglovsansökan här.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MER LÄSNING

Ladda ner den senaste broschyren från Boverket:
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Läs mer på Boverkets hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterom vad som är bygglovspliktigt

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler