Eslövs kommun logotyp

När krävs anmälan?

Om du till exempel ska göra vissa ändringar i en byggnad eller installera en eldstad, måste du lämna in en anmälan till Miljö och samhällsbyggnad. Numera är också mindre tillbyggnader och komplementbyggnader bygglovsbefriade men anmälningspliktiga. Du måste alltså göra en anmälan till byggnadsnämnden och sedan invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

Illustration av bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan,  källa: Kiran Maini Gerhardsson / Boverket

Illustration av bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan, källa: Kiran Maini Gerhardsson / Boverket

Du behöver inte bygglov men måste göra anmälan för att:

  • Bygga en komplementbyggnad, ett så kallat Attefallshus, med en total byggnadsarea på maximalt 25 m² (med högst 4 meters taknockhöjd)
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 15 m² bruttoarea
  • Tillbyggnad med högst två takkupor (gäller inte om du redan har två takkupor. Om du har en takkupa får du bygga en till). Takkupan får uppta högst halva takfallets längd och det får inte göras ingrepp i husets bärande konstruktion. Anmälan krävs om bärande delar berörs.

Samtliga bygglovsbefriade, men anmälingspliktiga, åtgärder gäller endast för en- och tvåbostadshus. Observera att anmälan ska göras innan du börjar bygga, och inte efter att du redan byggt. När du skickat in din anmälan tillsammans med de handlingar som krävs, ska du invänta ett startbesked från Miljö och Samhällsbyggnad innan du får börja bygga.

Du som bor i enbostadshus kan dessutom:

  • Inreda ytterligare en bostad

Läs mer om vilka handlingar du ska skicka in för en anmälan här.

Bygganmälan krävs också för att:

  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktionen berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
  • Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • Göra vissa rivningsåtgärder
  • Underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter eller frågor till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MER LÄSNING

Ladda ner den senaste broschyren från Boverket:
Får jag bygga?PDF (pdf, 960.3 kB)

Läs mer på Boverkets hemsida om bygglovsbefriade åtgärder

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler