Eslövs kommun logotyp

Hissar

Det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att en hiss besiktigas varje år och att det finns en skylt som talar om när hissen ska besiktigas nästa gång.  

Det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att en hiss besiktigas i tid och se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. Av skylten ska framgå när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar måste besiktigas en gång om året.

Boverket är den myndighet som skriver reglerna (BFS 2011:12) som gäller för hissar och andra motordrivna anordningar.
Swedac är den myndighet som ackrediterar de företag som kontrollerar/besiktigar hissarna. Deras ackrediteringsregister finns på www.swedac.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hissar och andra motordrivna anordningar i enlighet med Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Detta innebär bl. a. att när en hiss inte godkänts vid en återkommande besiktning meddelar det ackrediterade företaget resultatet till byggnadsnämnden som därefter kan besluta om ett åtgärdsföreläggande eller användningsförbud.

Mer information hittar du även på www.boverket.se

Sidan uppdaterad: 2017-01-30

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler