Eslövs kommun logotyp

Förhandsbesked

I ett förhandsbesked prövas om platsen är lämplig att bygga på. Det är den enda fråga som besvaras i ett förhandsbesked. Får man ett positivt besked, kan man gå vidare med till exempel bygglovsansökning.

Ett förhandsbesked prövar om platsen är lämplig.

För åtgärder som kräver bygglov kan du begära ett förhandsbesked. Ansökan om förhandsbesked innebär att nämnden prövar om du får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning).

Vid ansökan om avstyckning av tomtmark utanför detaljplanelagt område krävs förhandsbesked.

Fördelen med förhandsbesked är att sökande slipper projekteringskostnader om lokaliseringen bedöms olämplig.

Om beslutet om förhandsbesked är positivt krävs ansökan om bygglov eller anmälan innan du bygger.

Ett beslut om förhandsbesked är bindande för nämnden i två år räknat från den dag beslut om förhandsbeskedet togs.

Det här skall ansökan innehålla

  • Namn, adress och telefon dagtid
  • Fastighetsägare om annan än sökande
  • Tomtyta om ansökan gäller ny tomt
  • En beskrivning av vad du vill bygga, gärna med bilder
  • En beskrivning av hur vatten och avlopp ska anordnas
  • En karta i mätbar skala, gärna 1:1000, som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg
  • Ifylld ansökningsblankett med originalunderskrift

Ange fastighetsbeteckning på alla inlämnade dokument.

Förhandsbesked prövas av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Sidan uppdaterad: 2016-03-07

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler