Eslövs kommun logotyp

Fasadändringar

Om du vill byta färg på huset eller ytterdörren, krävs bygglov om du bor i ett område med detaljplan.

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:

  • måla om den i en annan färg (kulör)
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

Tänk på att alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär bibehålls. Du ska ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker. Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt.

Färger och omgivningen

Utvändiga material och färger (ange NCS-nummer) ska uppges. Tänk på att färgen på fasaden samverkar med omgivningen och därför kan färgen uppfattas annorlunda när den är uppmålad på fasaden gentemot i butiken. Därför kan det vara bra att bryta färgen något, särskilt till exempel neutralt vitt och grått.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En ifylld ansökningsblankett. Uppge befintliga och nya material och färger. Uppges NCS-kod. Glöm inte underskrift och namnförtydligande.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Fasadritning i skala 1:100. Ritningen ska vara måttsatt, fackmannamässigt och tydligt utförd med svarta linjer på vitt papper. Pappersformat A3 nedvikt till A4.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Bifoga gärna fotografier för att beskriva den befintliga fasaden.

Sidan uppdaterad: 2017-01-30

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SÅ SÖKER DU

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler