Eslövs kommun logotyp

Eldstäder

Det kan vara trevligt med en kamin för trivseleldning hemma. Tänk på att du behöver ett godkännande från kommunen innan du installerar kamin, annan eldstad eller rökkanal.

Det är viktigt att eldstäder är rätt utförda för att minska risken för brand och andra olägenheter. Kommunen kontrollerar att kraven för brandfara, hållfasthet och täthet med mera uppfylls.

Tänk på att alla braskaminer och skorstenar ska vara CE-märkta.

Planerar du att installera en eldstad, kamin eller rökkanal måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Här är en checklista för vara som behöver vara med i anmälan .

1. Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Planritning, skala 1:100
I planritningen ska du markera tydligt var eldstaden ska placeras

3. Sektionsritningar, skala 1:100
Vid installation av rökkanal eller ändring av rökkanal, skorsten krävs att du skickar in en sektionsritning i skala 1:100 som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock. Ange tydliga mått.

4. Kontrollplan
Ett förslag till kontrollplan krävs för att ni ska kunna erhålla ert startbesked.
Använd gärna vår mall. (Klicka på fliken Bygglov och tillstånd, så hittar du mallen.)

När ärendet är komplett kan du få ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen. Detta får du hemskickat tillsammans med en kontrollplan. När installationen är klar skickar du påskriven kontrollplan till Kart- och bygglovsavdelningen . När denna samt godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren inkommer får du ett slutbesked som innebär att du får ta installationen i bruk.

Ange fastighetsbeteckning på alla inlämnade dokument.

______________________________________________

Sota själv


Du kan själv ta över ansvaret för rengöring/sotning av din kamin eller eldstad. Men då behöver du ha tillräcklig kunskap om hur det går till att rengöra en eldstad samt göra en ansökan till kommunen.

I kolumnen till höger hittar du blanketten som behövs.

Sidan uppdaterad: 2018-01-23

Mera läsning

För säkra och varma brasor rekommenderas broschyren "Elda rätt"PDF (pdf, 100 kB) som du kan ladda ner här.

Exempel på "Kontrollplan för eldstad och rökkanal"
(Klicka på fliken Bygglov och tillstånd, så hittar du exempelmallen.)

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler