Eslövs kommun logotyp

Göra en tillbyggnad

Det är samma regler som gäller oavsett om du tänker bygga ut din fastighet eller göra ett uterum. Bygglov krävs oftast.

Glasverandan räknas som tillbyggnad

Uterum
Även inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Små uterum:

Fr.o.m. den 2 juli 2014 kan du bygga till ett mindre uterum på max 15 kvm till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka om bygglov. Uterummet får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Du måste dock göra en anmälan till kommunen och vänta på startbesked innan du får börja bygga.

Klicka på bilden för att förstora den

4,5 meter
Du måste fortfarande ha grannens tillstånd om byggnaden ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Tillbyggnaden får inte heller ligga närmare än 4,5 meter till väg eller gata, för då krävs bygglov.

Lusthus och små komplementbyggnader:

Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kan också kräva bygglov då det räknas som en ny byggnad. Dock finns det lättnader gällande mindre fristående byggnader (komplementbyggnader). Friggebodar som uppförs i nära anslutning till bostadshuset och är max 15 kvm stort, är bygglovsbefriade. Fr.o.m. den 2 juli 2014 kan komplementbyggnader och mindre bostäder på max 25 kvm, så kallade Attefallshus, uppföras utan bygglov, men de är anmälningspliktiga och kräver startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart. Bor du utanför detaljplanelagt område finns ytterligare lättnader.

Att tänka på vid bygglovsansökan eller anmälan:

  • Visa tydligt hur den nya byggnaden/uterummet/tillbyggnaden ansluter till det befintliga huset i sektionsritningen. Hur möter t.ex. uterummets tak fasaden på huset?
  • Undvik nivåskillnader mellan huset och uterummet för att uppnå tillgänglighetskraven.
  • Om uterummet placeras framför befintliga fönster, hur blir då ljustillförseln för rummen innanför? Tänk på rummen innanför innan du bygger in t.ex. ett sovrumsfönster.

Vad ska ansökan innehålla?

  • En ifylld ansökningsblankett. Uppge bl.a. fastighetsbeteckning, sökandes (byggherrens) uppgifter, utvändiga material och färger. Glöm inte att skriva under! I spalten till höger finns länk till blankett för anmälan och bygglov.
  • Situationsplan i skala 1:500, upprättad på en nybyggnadskarta.

Klicka på bilden för att göra den större.

  • Planritning, fasadritning och sektionsritning i skala 1:100. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och tydligt utförda med svarta linjer på vitt papper. Pappersformat A3 nedvikt till A4.
  • Beskrivning av uterummets konstruktion vid enklare utföranden, eller konstruktionsritning för mer avancerade konstruktioner. I mer komplicerade fall kan fler handlingar krävas, kontakta oss om du vill ha råd.
  • Förslag till kontrollplan. I spalten till höger finns exempel på kontrollplan och vad som ska kontrolleras.

Tänk på:
Tillbyggnader som ska användas av människor (såsom uterum) kräver kontrollansvarig.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SÅ SÖKER DU

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler