Eslövs kommun logotyp

Takkupor

I de flesta fall krävs bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad och innebär ett ingrepp i bärande delar.

Bygglovsbefriat, bygglov eller anmälan
På ett en- eller tvåbostadshus får man under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov eller anmälan. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Ingrepp i bärande konstruktion innebär till exempel att man kapar takstolen för att göra kupan.

Även om inget ingrepp görs i den bärande konstruktionen krävs en anmälan om takkupan innebär att byggnadens bärande delar berörs. Eftersom byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs, innebär detta att de flesta takkupor kräver anmälan och startbesked.
Enligt Boverket betyder "bärande delar berörs" att till exempel inte kapar takstolen, men att lastfördelningen ändras utan att fysiska ingrepp görs.

Om du redan har mindre kupor på huset och vill göra dessa större, så krävs bygglov. Vill du komma runt bygglovet, måste du i så fall riva de existerande kuporna innan du bygger nya. Då måste du istället ansöka om rivningslov.

Hur många takkupor får byggas?
För att få bygga två takkupor utan bygglov får det inte finnas några takkupor på bostadshuset sedan tidigare. Om det redan finns en takkupa på bostadshuset får man bygga en takkupa till utan bygglov (om man uppfyller ovanstående). Finns det redan två eller flera takkupor på bostadshuset sedan tidigare måste man i ha bygglov för att bygga ytterligare takkupor.

Kan befintliga kupor göras större?
Undantaget från bygglovsplikten omfattar endast uppförande av nya takkupor. Det är alltså inte tillåtet att utvidga befintliga takkupor utan bygglov.

Bygglovsansökan
Tillsammans med din ansökan ska även följande bifogas:
• Fasadritningar, skala 1:100 (Exempelritning kommer)
o Väderstreck för aktuell fasad

• Planritning, skala 1:100 (Exempelritning kommer)
o Redovisa alla yttermått, både för befintliga och tillkommande delar
o Sektionsmarkering

• Situationsplan, skala 1:100 (Exempelritning kommer)
o Byggnationens placering och mått ska vara tydliga att avläsa
o Skraffera (snedstrecka) takkupan

• Sektion, skala 1:100 (Exempelritning kommer)
o Byggnadshöjd
o Taklutning

• Kontrollplan
Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov. Lämna därför in din kontrollplan tillsammans med din ansökan för att underlätta din bygglovsansökan.
Om ingrepp görs i bärande delar kan även konstruktionshandlingar begäras. Hör med oss om du är osäker.

KONTAKTA OSS

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SÅ SÖKER DU

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler