Eslövs kommun logotyp

Staket, plank och mur

För att bygga staket, plank eller lägga mur på din tomt kan det krävas bygglov. Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer gällande höjd och beskaffenhet styr om du behöver du söka bygglov.

Plank, bygglovspliktigt

Bygglov krävs för plank och murar.
Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket samt är tät eller består av mindre än 50% luft. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.
Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd.

Murar
En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Bygglov krävs för mur över 100 cm inne på tomt (minst 4,5 meter från tomtgräns) samt för alla murar över 50 cm, som står närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  
OBS PBL 9:4 — Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus
I anslutning till bostadshus och till uteplats — 3,6 meter ut från hus och minst 4,5 meter till tomtgräns gäller PBL 9:4. I detta speciella fall krävs inte bygglov för mur, plank eller spjälstaket om dessa är lägre än 180 cm.
 
Alla åtgärder i tomtgräns och en zon av 4,5 meter intill tomtgräns kräver hörande av berörd granne.
Om det är närmare än 4,5 m till allmän platsmark (väg, park etc), så krävs enligt nya rättsfall bygglov.

Bygglov krävs inte för staket och grindar, i normalt utförande.
Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Ring bygglovstelefonen för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Klicka på bilden för att göra den större

Vem som avgör om bygglov behövs?
Det är byggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar ska göra en bedömning om bygglov krävs.  Om man bygger utan att ha något bygglov kan man få betala dyra avgifter.

Bygglovsansökan

När du ansöker om bygglov för ett staket, mur eller plank behöver vi följande för att kunna handlägga ditt ärende:
• Ansökningsblankett, finns här till höger.
Situationsplan (skala 1:500)
• Ritning och beskrivning av det du ska bygga. Redovisa tänkt material, kulör, hur högt och hur tätt du vill bygga.

• Staket/Stängsel:
o Kräver ej bygglov i industriområden.
o Bygglov krävs för nätstaket över 150 cm till en- och tvåbostadshus.
o Bygglov krävs för spjälstaket över 120 cm (spjälstaket ska ha minst 1/3 luft mellan ribbverket när man ser det rakt framifrån)
 Man kan komplettera spjälstaket med ytterligare 60 cm spaljé

• Mur:
o Bygglov krävs för murar över 100 cm inne på tomt (minst 4,5 meter från tomtgräns)
o Bygglov krävs för alla murar över 50 cm, som står närmare tomtgräns än 4,5 meter

• Plank:
o Bygglov krävs för plank över 100 cm inne på tomt (minst 4,5 meter från tomtgräns)
o Bygglov krävs för alla plank över 50 cm, som står närmare tomtgräns än 4,5 meter

Övriga avgränsningsanordningar ska prövas oavsett höjd (betongstaket, smidesstaket, kolonner o.s.v.). Kontakta gärna oss om du har några frågor, 0413-620 00 vardagar klockan 10-12.

Kontakta oss

Kart- och bygglovsavdelningen har telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
Kontakta oss

Bygglovsansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
Stadsbyggnad
241 80 Eslöv

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler