Eslövs kommun logotyp

Bredbandsstrategier

Nationell Bredbandsstrategi

2016 presenterade regeringen en ny nationell bredbandsstrategi, "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den ersätter den tidigare strategin från 2009.

Strategin har följande mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband 

Regional Bredbandsstrategi

Bredbandsstrategi för Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster antogs av regionfullmäktige i juni 2012. Målsättningen för strategin är att möjliggöra för marknaden att åstadkomma att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Skåne har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Kommunal Bredbandspolicy

Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs av kommunfullmäktige i november 2013. Den kommunala Bredbandsstrategin fastställer att Eslövs kommun ska underlätta för marknaden att åstadkomma att minst 95 procent av kommunens hushåll och företag inom en rimlig tid och till en rimlig kostnad har möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. Vidare ska Eslövs kommun samverka med övriga skånska kommuner, Region Skåne med flera i bredbandsutbyggnaden.

Sidan uppdaterad: 2017-02-07

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler