Eslövs kommun logotyp

Placeringsenheten

 

I Eslövs kommun administrerar Placeringsenheten barnomsorgen, som är gemensam för all placering i kommunal regi.
 

Det är till Placeringsenheten vårdnadshavare vänder sig vid:

• Ansökan om plats i förskola eller i pedagogisk omsorg
• Ansökan om fritidshem
• Schema
• Inkomstuppgift
• Uppsägning av plats
• Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid
• Inloggningsuppgifter till e-tjänst för barnomsorg
• Frågor av administrativ karaktär t.ex. blanketter, delad faktura,
   omplacering, barnomsorgsregler och liknande.

Ansökan eller uppsägning av plats, inkomstuppgift och schema görs via e-tjänst för barnomsorg eller ifylld blankett som skickas till Placeringsenheten.

Fakturafrågor hänvisas i första hand till ekonomiassistent 0413-623 72

Frågor som rör verksamheten på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem (t.ex. inskolning, tillfällig ledighet, utökad vistelsetid eller liknande), ställer du till förskolechef/rektor.

AnvändarID och lösenord fås i samband med första placeringen i barnomsorg i Eslövs kommun.

Kontakta oss

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Mera läsning

Ansök om barnomsorg

E-tjänsterKontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

 

Eslövs kommun på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arragemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler