Eslövs kommun logotyp

Placeringsenheten

Kulor

  

Här kan du hämta blanketter:

Ofta förekommande frågor (med svar)

  • Ofta förekommande frågor (med svar) om barnomsorgen i Eslövs kommun finner du här

Taxa och Regler för barnomsorg i Eslövs kommun

I Eslövs kommun administrerar Placeringsenheten barnomsorgen, som är gemensam för all placering i kommunal regi.

Det är till Placeringsenheten vårdnadshavare vänder sig angående:
• Ansökan om plats i förskola eller i pedagogisk omsorg
• Ansökan om fritidshem
• Vistelsetidsschema
• Inkomstuppgift
• Uppsägning av plats
• Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid
• Inloggningsuppgifter till e-tjänst för barnomsorg
• Frågor av administrativ karaktär t.ex. blanketter, delad faktura,
   omplacering, barnomsorgsregler och liknande.

Fakturafrågor hänvisas i första hand till ekonomiassistent Alexandra Larsson 0413-623 72

Frågor som rör verksamheten på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem (t.ex. inskolning, tillfällig ledighet, utökad vistelsetid eller liknande), ställer du i första hand till förskolechef/rektor.

Barnomsorg i Eslövs kommun omfattar följande verksamhetsformer:

• Förskola för barn mellan 1-5 år
• Allmän förskola erbjuds barn 3-5 år från och med hösten det år barnet
  fyller tre
• Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) för barn mellan 1-5 år
• Fritidshem för barn i förskoleklass till och med vårterminens slut det år
  barnet fyller 13 år
• Omsorg på obekväm arbetstid för barn från 1 år till och med
  vårterminens slut det år barnet fyller 13 år

Ansökan eller uppsägning av plats, uppgifter om inkomst och vistelsetids-schema görs via e-tjänst för barnomsorg eller ifylld blankett som skickas till Placeringsenheten.

Kontakta oss

Placeringsenheten

Ann-Catrine Hellman
0413–642 25

Bitte Stavebring
0413-642 26

Besöksadress

Stadshuset
Gröna torg 2
Eslöv

Postadress

Eslövs kommun
Placeringsenheten
Barn och Utbildning
241 80 Eslöv

Mera läsning

Ansökan till förskolan

E-tjänster

Förskolan på Facebook

Facebook

Kontakt


Besöksadress:

Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter

Följ oss

 

Eslövs kommun på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arragemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler