Eslövs kommun logotyp

Var med och förebygg bränder!

För att i möjligaste mån försvåra en brand är det viktigt att plocka undan skräp, lastpallar och dylikt intill byggnader. Eslövs kommun har sedan 2010, då Norrevångshallen totalförstördes i en anlagd brand, arbetat för att inget brännbart material ska förvaras närmare än sex meter från en fasad till en kommunal byggnad och också att träd och buskar vid kommunala byggnader alltid ska vara ordentligt nedklippta.

- En uppmaning till allmänheten, våra fastighetsägare och näringsidkare är nu att göra detsamma. Plocka undan allt skräp och sådant som lastpallar, utemöbler och annat som står tätt intill en fasad, menar Åsa Mikkelsen, säkerhetsstrateg i Eslöv.

Räddningstjänsten med dubbel styrka i Eslöv
Gällande den senaste branden, på Repslagaregatan i Eslöv som startade på fredagskvällen, är räddningstjänsten i skrivande stund fortfarande på plats.

- Men det ryker inte längre ur den nedbrunna byggnaden. Det har satts upp kravallstaket runt området och under en tid idag kommer räddningstjänsten att finnas på plats med dubbel styrka i Eslöv. Kommande natt kommer väktare att vara på plats vid den nedbrunna byggnaden. berättar Åsa Mikkelsen.

6 000 kvadratmeter gick upp i rök 2010
Eslövs kommuns säkerhetsarbete för att försvåra bränder intensifierades ordentligt 2010 i samband med de bränder som då härjade i staden. På kort tid eldhärjades och förstördes byggnader värda över 100 miljoner kronor i hantering och återuppbyggnad. Totalt var det då cirka 6 000 kvadratmeter kommunal fastighet som totaltförstördes på kort tid.

Säkerhetsarbetet som då startades innebar bland annat att ett större antal värmesensorer sattes upp. Idag finns närmare 100 sådana på kommunens samtliga byggnader.

Att låsa in alla sopkärl gav effekt
Som en åtgärd för att skapa en ökad trygghet i kommunen beslöts det också att samtliga sopkärl inom den kommunala förvaltningen skulle låsas in. Åtgärden gjorde att eldning i sopkärl så gott som upphörde helt.

Runt samtliga kommunala byggnader, såsom skolor och förskolor, klipptes också buskar och träd ner i syfte att öka insynen och därmed underlätta bevakningen i ett område. Beslutet om att inget brännbart material fick förvaras närmare än sex meter från fasaden till en kommunal byggnad togs också. Fungerande belysning vid kommunala byggnader blev också ett krav.

Örat mot marken bildades 2010
Kommunen tog också då, försommaren 2010, initiativet till att bilda samverkansgruppen ”Örat mot marken” som än idag träffas varje fredag för att utbyta erfarenheter och diskuterar fram gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för Eslövs medborgare.

- I gruppen ingår representanter från kommunens alla verksamheter, polis, räddningstjänst och vår bevakningstjänst. Dessutom ingår personal från kommunens egna bolag såsom renhållningsbolag och bostadsbolag. Resultatet av gruppens arbete har blivit att hanteringen av en rad incidenter har kortats väsentligt i kommunen, säger Åsa Mikkelsen.

Centrala säkerhetsgruppen samlas på måndag
På måndag kommer kommunens centrala säkerhetsgrupp att samlas med anledning av den senaste veckans bränder. Till den kommer att kallas, förutom representanter från kommunens egna verksamheter, också räddningstjänst, polis, bevakningsbolagen och de kommunala bolagen.

- Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att snabbt träffas och diskutera vidare åtgärder för att öka tryggheten. Vi kommer också att tala om sådant som hur länge vi ska hålla den kraftigt utökade bevakningen, förklarar Åsa Mikkelsen.

Behöver allmänhetens vakande öga
Åsa Mikkelsen vill än en gång uppmana Eslövsborna till ökad vaksamhet.

- Allmänhetens vakande öga är väldigt viktigt för oss. Vid minsta misstanke om att något är på gång så vill jag uppmana alla till att kontakta polisen, konstaterar Åsa Mikkelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler