Eslövs kommun logotyp

Utställning om ny översiktsplan

Mellan den 6 februari och den 10 april finns ett förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun, en utställningshandling, klar för granskning och synpunkter. En antagen översiktsplan ger stöd i beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. Den uttrycker kommunens långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget till ny översiktsplan vid sitt senaste sammanträde och därmed kan utställningshandlingen kring den nya översiktsplanen gå ut för granskning och synpunkter. I maj beräknas kommunfullmäktige i Eslöv fastställa kommunens nya översiktsplan.

Ett viktigt dokument som ska gälla för lång tid
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, är mycket positiv till förslaget om ny översiktsplan.

– Det är ett viktigt dokument som ska visa vägen för kommunens utveckling under en lång tid period, bland annat innehåller förslaget övergripande utvecklingsstrategierna för att hur vi ska använda kommunens vatten och markområden. Viktigt är att vi behöver bygga 4 000 nya bostäder i kommunen till 2035, detta för att möta en beräknad befolkningstillväxt i kommunen på 1,5 procent per år, konstaterar Johan Andersson.

2 800 av dessa bostäder bör enligt förslaget byggas i Eslövs tätort. Men det framgår också att det är viktigt att bygga nya bostäder i byarna, bland annat med 40 nya bostäder i Billinge, 30 nya i Stockamöllan, 180 i Stehag, 50 i Hurva och 170 i Löberöd.

– Eslövs kommun bjuder på så mycket, i tätorten har vi en tydlig stadskärna och bra kommunikationer och i våra byar är det bland annat nära till natur och rekreation och varje by har en unik karaktär. Vi vet också att det finns ett intresse för att leva och verka i vår kommun.

Stort arbete med bland annat dialogmöten
Eslövs kommun har en översiktsplan från 2001. I februari 2015 förklarades den inaktuell av kommunfullmäktige och sedan dess har ett stort arbete pågått inom kommunen med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan. Bland annat har en rad dialogmöten genomförts i Eslöv och kommunens byar där medborgare, politiker och kommunens tjänstemän samlades för att tala om Eslövs framtid sett ur en översiktsplans perspektiv.

Under våren 2017 pågick samråd för det första förslaget till en ny översiktsplan, samrådshandlingen. Alla synpunkter som kom in från allmänhet, organisationer och myndigheter finns samlades och besvarades i en samrådsredogörelse. Utifrån dessa synpunkter har förslaget till ny översiktsplan arbetats om till det förslag som nu ställs ut. Efter utställningstiden färdigställs förslaget till ny översiktsplan, en antagandehandling, vilket då kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Här kan ta del av förslaget på ny översiktsplan
Mellan tisdag den 6 februari och tisdag den 10 april finns förslagen till ny översiktsplan och tillhörande samrådsredogörelse att läsa på följande platser:

  • Eslövs kommuns hemsida, www.eslov.se/op
  • Biblioteken i Stehag, Harlösa, Marieholm, Flyinge och Löberöd.
  • Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv
  • Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv.

Ta del av mer information kring Översiktsplan Eslöv 2035

Från tisdag 6 februari finns förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun ute för synpunkter och granskning.

Från tisdag 6 februari finns förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun ute för synpunkter och granskning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler