Eslövs kommun logotyp

Stort intresse för Eslöv!

Intresset var stort när Eslövs kommun bjöd in byggherrar, fastighetsutvecklare och exploatörer till en eftermiddag kring allt spännande som händer i Eslöv.

Intresset var stort för Eslöv när byggherrar, fastighetsutvecklare och exploatörer bjöds in för att få höra om allt som händer i Eslöv.

Intresset var stort för Eslöv när byggherrar, fastighetsutvecklare och exploatörer bjöds in för att få höra om allt som händer i Eslöv.

– Syftet med eftermiddagen är att berätta om allt som händer i Eslöv och om kommunens planer med kommande markanvisningar. Det är väldigt många företag som hör av sig och är intresserade av att bygga i Eslöv och som vill veta vilka projekt som är på gång. Därför har vi bjudit in till denna eftermiddag, berättar Åsa Simonsson, chef för tillväxtavdelningen i Eslövs kommun.

Ett 30-tal olika aktörer hade tagit sig till Eslövs stadshus för att få ta del av utvecklingen i Eslöv. Bland annat fick de lyssna på Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

– Det händer mycket i Eslöv. Stora Torg byggs om, en ny gymnasieskola håller på att byggas, liksom många nya bostäder runt om i Eslövs kommun. Förslaget till ny översiktsplan för Eslövs kommun är klar och den visar hur kommunen vill utvecklas de närmsta åren. Fram till år 2035 kommer det behöva byggas 2800 nya bostäder bara i staden, konstaterar Johan Andersson.

Många spännande projekt på gång
När kommunen växer planeras också för nya skolor, förskolor och lokaler för vård och omsorg. För att bidra till att skapa nya attraktiva bostäder arbetar Eslövs kommun bland annat med markanvisningar till olika byggaktörer.

– Vi har många spännande projekt på gång där kommunen kommer att göra markanvisningar till olika byggaktörer. Det handlar bland annat om kvarteret Gåsen, Föreningstorget, Skatan och Wilhelm Pensers plats vid Stora torg. Vi vet att det finns många som är intresserade, men hoppas att ännu fler ska få upp ögonen för de här projekten, förklarar Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör i Eslövs kommun. 

Markanvisningtävling för Johnsons Minne
Under eftermiddagen släpptes också en ny markanvisningstävling som Patrik Larsson hoppas ska väcka ett intresse.

– Det handlar om Johnsons Minne precis öster om järnvägsstationen inte långt ifrån där nya gymnasieskolan byggs. Inom området finns en byggnad från 1935 som ska bevaras och som är tänkt att omvandlas till bostäder, den så kallade Johnsons minne.

– Vi vill också att det byggs nya bostäder inom det här centrala området som ligger endast 200 meter från järnvägsstationen. Tävlingen pågår till den 25 maj och under denna tid är det möjligt att skicka in tävlingsbidrag och ansökan om markanvisning, säger Patrik Larsson.

Föreningstorget är en av de platser i Eslöv som Eslövs kommun planerar ska bebyggas med bostäder.

Föreningstorget är en av de platser i Eslöv som Eslövs kommun planerar ska bebyggas med bostäder. Skissen visar hur det kan tänkas se ut.

Området intill Johnsons Minne ska bebyggas, nu har en markanvisningstävling avviserats.

Området intill Johnsons Minne ska bebyggas, nu har en markanvisningstävling för området avviserats.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler