Eslövs kommun logotyp

Släckning får konsekvenser

Att ett släckningsarbete i den omfattningen som vid och efter nattens brand på Repslagaregatan i Eslöv får konsekvenser är ofrånkomligt.

- Det påverkar både människor, djur och vår miljö. Nu kommer det fortsatta släckningsarbetet att genomföras enbart med vanligt vatten och det är det bästa alternativet sett till konsekvenserna, säger Erika Fjelkner, miljöchef i Eslövs kommun.

Betydande miljöbelastning

Vid en brand som denna så är miljöpåverkan oundviklig och miljöbelastningen kan vara betydande för både mark och vatten. Släckvattnet som når våra sjöar och vattendrag, genom infiltration i marken eller via dagvattnet, är förorenat av restprodukter från material och ämnen som funnits på brandplatsen.

I de situationer där det tillsätts till exempel skumvätskor i vattnet så är släckvattnet även förorenat av detta. Påverkan på djur och växter kan bli omfattande.

Släcks med vatten

- Jag har tidigare idag pratat med inre befäl och fått en beskrivning av situationen. Släckningsarbetet kommer att fortsätta genom att resterna från branden sprids ut och släcks med vanligt vatten, tillsatser av skumvätska kommer inte att användas. Släckvattnet kommer dels att infiltreras genom marken, dels gå ut direkt i dagvattnet via dagvattenbrunnar i området, förklarar Erika Fjelkner.

Alternativen som räddningstjänsten står inför skulle innebära en större risk för människors hälsa med rökutveckling från materialet i upp till en vecka och det skulle även finnas risk för brandspridning till de byggnader som står kvar på platsen.

Även djur påverkas

- Det är viktigt att förstå vilka betydande konsekvenser en sådan här händelse får för vårt grundvatten, våra vattendrag och det växt- och djurliv som påverkas av föroreningarna, menar Erika Fjelkner.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler