Eslövs kommun logotyp

Samverkansmöte efter bränderna

Med anledning av den senaste tidens bränder i Eslövs kommun har kommunen tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag och Eslövs Bostads AB haft ett första möte med den centrala säkerhetsgruppen på måndagen.

Den centrala säkerhetsgruppens främsta uppgift är att gemensamt göra en risk- och hotbedömning, diskutera nödvändiga åtgärder och fatta beslut kring skyddet av byggnader och verksamheter i Eslöv. Vid varje möte tas en gemensam lägesbild fram.

I den centrala säkerhetsgruppen ingår, förutom de externa myndigheterna polis och räddningstjänst, även bevakningsbolag och Eslövs Bostads AB, ebo. Den kommunala organisationen representeras av säkerhetsstrateg, näringslivschef, enhetschef fastighetsavdelningen, berörd förvaltningschef, kommundirektör, kommunikatör och administratör.

Örat mot marken arbetar som vanligt
Samverkansgruppen Örat mot markens arbete pågår som vanligt, trots att den centrala säkerhetsgruppen samlats. Örat mot marken konstituerades i augusti 2010 och även här ingår polis, räddningstjänst, bevakningsbolagen, Eslövs Bostads AB, Merab och representanter för kommunens samtliga verksamheter. Gruppen träffas varje fredag för delge information och fatta beslut kring trygghetsskapande åtgärder i Eslöv.

Sex bränder på bara några dagar
Det är sex bränder som har noterats i centralorten Eslöv mellan den 30 april och 5 maj. Fem av dem har varit att betrakta som mindre eller medelstora medan branden på kvällen den 4 maj är att betrakta som stor. Då totaltförstördes den fastighet på Repslagaregatan där Karl Oskar-skolan senast bedrevs sin verksamhet.

Omedelbara konsekvenser av bränderna är påverkan av brandrök och släckningsarbete, konsekvenser för miljön och oro hos Eslövsbor, näringsliv, fastighetsägare, andra som vistas i Eslöv och anställda i Eslövs kommun.

Buskar och annan vegetation ska klippas ned
Med anledning av bränderna genomförs nu och ska genomföras en yttre kontroll av den offentliga miljön i Eslöv. Detta innebär bland annat att buskar och annan vegetation intill byggnader ska vara nedklippt så att de inte skymmer insyn.

Alla sopkärl ska också vara inlåsta i så kallade sophagar och att inget brännbart material såsom träavfall, bänkar, lekutrustning och liknande får förvaras mindre än sex meter från husfasaden.

Stänga innerdörrar för att förhindra spridning
Viktigt är också att se till att alla innerdörrar i en lokal, såsom i en skolbyggnad, är stängda när ingen verksamhet pågår i lokalen. Detta för att bevara brandcellsgränserna vilket förhindrar spridning av en brand.

Nedan beskrivs ytterligare beslut och åtgärder som har och ska vidtas:

  • Funktionskontroll av värmekameror placerade på kommunala byggnader och kontroll av fasadbelysning på kommunens fastigheter.
  • Kraftig utökning av bevakning. Daglig kontakt med bevakningsbolag kring var och vilka tider bevakning bör ske.
  • Särskild uppmaning till de kommunala verksamheter som rör sig ute på kvällar och nätter att vara extra observanta.

Den centrala säkerhetsgruppen kommer att följa upp sitt arbete med ett nytt möte i början av vecka 20.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler