Eslövs kommun logotyp

Öppet möte om översiktsplan!

Tisdag den 20 mars hålls ett informationsmöte om förlaget till Eslövs kommuns nya översiktsplan – Översiktsplan Eslöv 2035. Allmänheten är välkommen till mötet för att ta del av den nya planen och också ställa frågor.

Tisdag den 20 mars hålls ett informationsmöte kring förslaget om ny översiktsplan för Eslöv.

Tisdag den 20 mars hålls ett informationsmöte kring förslaget om ny översiktsplan för Eslöv. Välkommen till Eslövs stadshus för att vara med på mötet!

Mötet hålls i Eslövs stadshus, sammanträdesrum Möller på andra våningen, klockan 18.00-20.00. Planarkitekterna Minna Hatti och Elin Karlsson och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, medverkar vid mötet. Allmänheten är välkomna att delta och det finns tillfälle att ställa frågor.

Utställning tillngänglig till den 10 april
Eslövs nya översiktsplan ställs också just nu ut för granskning och synpunkter. Den kommer att finnas tillgänglig som utställningshandling till den 10 april. Det går att ta del av utställningen på Eslövs stadshus och vid kommunens olika bibliotek. Eller läs mer om förslaget till Eslövs nya översiktsplan Eslöv 2035 på Eslövs kommuns hemsida www.eslov.se/op

Kommunfullmäktige i Eslöv förväntas fatta beslut om den nya översiktsplanen i maj. En antagen översiktsplan ger stöd i beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. Den uttrycker kommunens långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas.

Arbete sedan 2015 med en ny översiktsplan
Eslövs kommun har en översiktsplan från 2001. I februari 2015 förklarades den inaktuell av kommunfullmäktige och sedan dess har ett stort arbete pågått inom kommunen med att ta fram ett förslag till en ny översiktsplan

Välkommen till informationsmötet kring Eslövs nya översiktsplan på Eslövs stadshus tisdag den 20 mars klockan 18.00.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler