Eslövs kommun logotyp

Obehöriga på skolor skapar oro

Grupper av utomstående personer har uppehållit sig på Eslövs högstadieskolor den senaste tiden. Situationen har skapat stor oro hos både elever och personal på skolorna och polisen är inkopplad.

Förvaltningschefen för Barn och Utbildning bekräftar bilden av situationen vid grundskolorna den senaste tiden.

– Vi har möjlighet att avvisa obehöriga personer från våra skolor och det har vi också gjort i dessa fall. Skolan är ingen allmän plats utan en arbetsplats för våra elever och personal och där de har rätt att kräva en trygg arbetsmiljö, konstaterar Kerstin Melén Gyllensten.

Kommundirektör Eva Hallberg ser allvarligt på den senaste tidens problem med obehöriga som uppehållit sig på skolorna.

– Vi tar situationen på största allvar och hanterar den internt med de möjligheter vi har inom skola och socialtjänst men också i tätt samarbete med polisen i Eslöv, säger Eva Hallberg.

Mats G Odestål, kommunpolis i Eslöv:
– Vi har bekräftat som tillförlitlig information att det kriminella danska nätverket Loyalty to Familia, LTF, finns i Eslöv och försöker att rekrytera högstadieungdomar i centrum. LTF finns sedan tidigare i Malmö och Helsingborg och ägnar sig åt stöld, utpressning, narkotikabrott med mera.

– Några av skolorna i Eslöv har uttryckt oro och kontaktat polisen. Tillsammans med socialtjänsten genomför vi nu så kallade riskzonssamtal med fältare till de ungdomar som vi anser vara i riskzonen. Under dessa samtal informerar vi om vad tidig kriminell verksamhet kan leda till. Under samtalen hjälper vi också föräldrarna i deras samtal med barnen. Barnen behöver höra även från sina föräldrar att det som kan verka lite häftigt och spännande från början kan leda till att deras liv tar en riktning som de inte kan föreställa sig.

– När vi har haft dessa samtal kommer berörda föräldrar att kallas till ett gemensamt möte där de får dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi förknippar inte oroligheterna som förekommit i centrum den senaste tiden med LTF, men i de konstellationerna kan det finnas ungdomar som kan vara i riskzonen.

– Det viktiga är att ta detta på största allvar. Det finns dock ingen anledning för alla föräldrar att vara oroliga eller hålla sina barn hemma på fritiden. Det vi rekommenderar är att föräldrar pratar med sina barn och att de har koll på var barnen befinner sig på fritiden.

Tips kan lämnas till polisen via 114 14 eller https://polisen.se/Kontakta-oss/kontaktformular/Kontaktformular-region-Syd/

Så arbetar Eslövs kommun med trygghet och studiero
Eslövs kommuns skolor arbetar systematiskt med trygghet och studiero i skolan. Detta bland annat genom regelbundna föräldramöten med lägesinformation, enskilda samtal med elever och föräldrar och en ökad vuxennärvaro både på och utanför skoltid genom fältare och fritidsledare.

När det uppkommer händelser på skolorna som rektor bedömer vara av karaktären att hen inte ska eller kan hantera inom skolans uppdrag, kontaktar rektor polis och gör en anmälan. Gäller det enskilda elever som på något sätt skulle vara utsatta kontaktar skolan föräldrarna och polisen.

När en situation som den som nu har uppstått på högstadieskolorna i Eslöv inträffar finns också möjlighet till en förstärkning av personal och ledning på en enskild skola. Särskilda riskzonssamtal med en ung person, dess föräldrar, socialtjänsten och polisen kan också arrangeras.

Socialtjänsten i Eslöv arbetar även förebyggande. Bland annat erbjuds särskilda stödsamtal åt föräldrar till ungdomar som rör sig på stan, Hästvedalägret för årskurs 7, familjebehandlare på varje skola, sociala insatsgruppen i samarbete med polisen och öppna föreläsningar kring sådant som tobak, alkohol och narkotika.

Den senaste elevenkätundersökningen i Eslövs skolor avseende trygghet och studiero visar på ett gott resultat, cirka 90 procent av eleverna i grundskolan menar att de känner sig trygga och på gymnasieskolan är motsvarande siffra 91 procent.

– Det är höga siffror som vi har haft över längre tid och som jag är mycket rädd om. Elevernas trygghet och studiero är A och O för att de ska kunna fullfölja sin skolgång på bästa sätt, menar Kerstin Melén Gyllensten.

Eslövs kommun arbetar förebyggande på en lång rad sätt. Nedan nämns några:
Ett 100-tal värmekameror finns installerade på ett stort antal kommunala byggnader, bland annat kommunens samtliga skolor.

Samverkansgruppen ”Örat mot marken” bildades augusti 2010 och träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter och diskutera fram gemensamma åtgärder. Gruppen består av representanter från kommunens samtliga verksamheter, polis, räddningstjänst, bevakningsbolagen och de kommunala bolagen.

Rådet för Hälsa och Trygghet – genomför bland annat trygghetsvandringar i kommunens bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa och minskad skadegörelse.

Samverkansavtal med polisen – sedan 2008 undertecknar varje år Eslövs kommun och närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.

Mötesplatsen Gasverket – mötesplats för ungdomar som ska främja ungdomars personliga och sociala utveckling.

Safe 0413 – förening med drygt 100 medlemmar som finaniserar en patrullerande säkerhetsvakt varje natt, året runt, på industriområdet i Eslöv. Eslövs kommun är medlem i föreningen.

Kultur och Fritid – förvaltningens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp.

Kommunen håller alla sina sopkärl inlåsta, klipper regelbundet ner buskage och håller allt brännbart material sex meter från fasader.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler