Eslövs kommun logotyp

Nytt med webbaserad anslagstavla

Den nya kommunallagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, ställer krav på att alla kommuner ska ha en webbaserad anslagstavla för bland annat kungörelser och protokoll. Detta för att utöka serviceskyldigheten mot medborgarna.

I den nya lagen står det att anslagstavlan ska vara väl synlig, lätt att hitta och det är därför den nu också finns lättillgänglig på webbens startsida.

Kommunallagen reglerar, förutom kravet på en webbaserad anslagstavla, också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan. Obligatoriskt innehåll är:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
  • justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.

Med den nya lagen försvinner också kravet på att varje kommun måste ha en fysisk anslagstavla, till exempel en sådan som alltid har funnits i Eslövs stadshus foajé. En sådan får finnas kvar, det finns inget i lagen som hindrar detta, men den kommer inte att räknas som anslagstavla i juridisk mening efter årsskiftet. 

I den nuvarande kommunallagen måste kommunerna annonsera sina kungörelser i lokal press. I den nya kommunallagen tas dock detta måste bort och det blir frivilligt för kommunerna att annonsera lokalt.

Kommunfullmäktige i Eslövs beslöt dock vid sitt sammanträde i december att fortsätta annonsera samtliga kungörelser i Skånska Dagbladet under 2018.

Du hittar Eslövs digitala anslagstavla via en lila knapp här på webbens startsida.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler