Eslövs kommun logotyp

Ny skola för Gårdsåkra

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att en om- och tillbyggnad av den nuvarande Fridasroskolan på Gårdsåkra är det bästa alternativet för placeringen en ny grundskola i centrala Eslöv.

– När vi började prata alternativ var området kring Karlsrobadet intressant men eftersom en ny skola inte kan byggas där med gällande detaljplan skulle en sådan process ta väldigt lång tid. Dessutom hade en skola intill badet byggt bort en stor del av rekreationsområdet där vilket vi inte se, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Dannemannen som ett tredje alternativ
Förutom att bygga om och till den nuvarande Fridasroskolan eller placera en ny skola vid badet har kvarteret Dannemannen, det som kallas Specialisthuset, varit en alternativ plats för en ny skola. Men när kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade saken vid sitt senaste sammanträde fanns egentligen inte Dannemannen med i diskussionen.

– Nej, alternativen har varit Gårdsåkra eller intill badet men där Gårdåkra nu känns som det bästa alternativet av flera olika skäl.

Flera goda skäl till Gårdsårka som alternativ
Goda skäl är bland annat att det på Gårdsåkra redan idag finns en skola som Eslövs kommun hyr av det kommunala bostadsbolaget Eslövs bostads AB, ebo. I området finns också bra möjligheter att både bygga till och bygga om den befintliga skolan. Gällande detaljplan för området medger också en om- och tillbyggnad av Gårdsåra och då för skolverksamhet, detta är viktigt för att en ny skola ska kunna komma på plats så snart som möjligt.

– Det finns också plats för en så pass stor tillbyggnad i området att det fyller det behov vi har av nya elevplatser. Utifrån dagens upptagningsområde är också placeringen vid Gårdsåkra lämpligare ur ett socioekonomiskt perspektiv, menar Johan Andersson.

Stort behov av nya elevplatser i centrala Eslöv
Behovet av nya grundskolor i Eslöv är centrala Eslöv är stort och det som planeras är en ny skola Sallerupsområdet, med tre klasser i varje årskurs, och den på Fridasroområdet som ska ge fyra klasser i årskurs.

Ny ska kommunens tjänstemän vidare utreda Gårdsåkra som ett alternativ till en helt ny skola i centrala Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler