Eslövs kommun logotyp

Kulturstöd fördelat på 22 föreningar

600 000 kronor har fördelats på 22 kulturföreningar i Eslövs kommun. Fördelningen fastställdes vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde och det ekonomiska stödet betalas ut i februari.

Stiftelsen Gamlegård har fått 50 000 kronor i kulturstöd för verksamheten vid Gamlegård i Billinge.

Stiftelsen Gamlegård har fått 50 000 kronor i kulturstöd för verksamheten vid Gamlegård i Billinge.

I höstas fattades beslut om att Eslövs föreningar ska ansöka om kulturstöd den 31 oktober året före genomförandeåret. Syftet med nyordningen är att genom att samla ansökningarna vid samma tidpunkt får kultur- och fritidsförvaltningen en bättre överblick och kan fördela medlen bättre mellan olika uttrycksformer och målgrupper.

Det totala kommunala stödanslaget för kulturarrangemang är 600 000 kronor för innevarande år. Föreningar, som kommit in med ansökningar om kulturstöd, har totalt ansökt om drygt 850 000 kronor.

Eftersom ansökningarna sammanlagt överstiger anslaget, behöver prioriteringar göras. Förvaltningen har bland annat tagit hänsyn till spridning när det gäller olika slag av kulturuttryck, den geografiska spridningen, jämställdhet och jämlikhet samt prioriterat det kulturella innehållet framför andra utgifter. Några har kulturinnehåll som huvudsaklig verksamhet, andra planerar enstaka arrangemang.

Dessutom tror förvaltningen att det blir lättare och tydligare för föreningarna att hantera ett datum och få tydligt besked i början av året så föreningarna vet hur mycket de har att röra sig med.

Nedan följer en lista över vilka föreningar som ansökt om kulturstöd och hur mycket i anslag de har beviljats:

 • ARTiE, 14 000 kronor
 • Billinge byalag, 12 000 kronor
 • Borlundabygdens vänner, 25 000 kronor
 • Eslövs BK, 110 000 kronor
 • Eslövs IK, 10 000 kronor 
 • Eslövs fotoklubb, 9 000 kronor 
 • Eslövs kammarorkester, 40 000 kronor
 • Eslövs kultur-och byggnadsminnesförening, 7 000 kronor
 • Eslövsmusiken, 10 000 kronor
 • Eslövs Teaterförening, 135 000 kronor
 • Eslövs vingar, 50 000 kronor
 • Gammaldansföreningen Rutan, 6 000 kronor
 • Harlösa byalag, 30 000 kronor
 • Harlösa IF, 5 000 kronor
 • Konstgillet MittSkåne, 8 000 kronor
 • Lions Club Eslöv, 10 000 kronor
 • Möllerikeföreningen, 30 000 kronor
 • PRO Eslöv, 5 000 kronor
 • Ringsjögillet. 12 000 kronor
 • Stehags intresse-och försköningsförening, 17 000 kronor
 • Stiftelsen Gamlegård, 50 000 kronor
 • I 908 års Musikcorps, 5 000 kronor

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler