Eslövs kommun logotyp

Införande av e-handel ska ge mer tid

Eslövs kommun har genomfört en förstudie kring att införa e-handel för kommunens verksamheter. Målet med ett införande är att inköpsprocessen ska effektiviseras så att tid frigörs inom kommunens kärnverksamheter, såsom skola, vård och omsorg.

Med e-handel menas i detta sammanhang att kommunen ska använda ett IT-stöd för sådant som beställning, leverans och fakturahantering för varor och tjänster samt centrala resurser för utveckling, styrning och kontroll av inköp, sortiment och priser. Syftet med e-handeln kommer att minska kommunens kostnader för inköp, förenkla inköp, minska tidsåtgången för verksamheten samt öka inköp från kommunens avtalspartners.

Hög kostnad initialt men vinst efter tre år
Förstudien kring att införa e-handel genomfördes under 2017 och i årets budget för den kommunala verksamheten finns också ett införandet av e-handel med som en post.

I förstudien belyser fördelarna med att införa e-handel i den kommunala organisationen och den innehåller också förslag på hur införandet fram till ett fullt utbyggt system ska genomföras. Uppstartsprojektet beräknas pågå 1,5 till två år till en investeringsutgift på 1,1 miljoner kronor per år. Från och med år tre är de initiala investeringarna betalda och istället beräknas en minskad kostnad med 4,8 miljoner kronor årligen.

– Det blir en hög kostnad initialt för införandet av e-handel med åtgärden är tvungen för att vi ska kunna möte de kommande årens utmaningar. På sikt finns mycket pengar att ta igen och särskilt tydligt kommer effekterna och vinsterna av ett införande av e-handel att märkas i verksamheterna, menar Henrik Wöhlecke, kommunalråd i Eslöv.

Kommunstyrelsen poisitva till införandet
Kommunstyrelsen har diskuterat förslaget om att införa e-handle i Eslövs kommun och också ställt sig positiva till förslaget. 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler