Eslövs kommun logotyp

Fem miljoner till konst på Stora torg

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn donerar nu fem miljoner kronor till utsmyckning av det som kommer att bli stadens nya offentliga vardagsrum. Utöver den stora förnyelsen som sätter igång under 2019 kommer nu torgets offentliga konst få ett rejält tillskott. Exakt hur det kommer att se ut avgörs i en tävling.

Stora torg i Eslöv enligt skissen ”I love Eslöv” av Sydväst arkitektur & landskap.

Stora torg i Eslöv ska byggas om enligt skissen ”I love Eslöv” av Sydväst arkitektur & landskap. Nu donerar Sparbanksstiftelsen Finn fem miljoner kronor till utsmyckning av det nya torget.

Sedan arkitekttävlingen av Stora torg avgjordes står det klart att arkitektbyrån Sydväst arkitektur & landskaps bidrag ”I love Eslöv” kommer förverkligas. Även om bygget inte har dragit igång än, är det full aktivitet för att förbereda inför första spadtaget. Mätningar, utredningar och ställningstaganden görs för att bygget ska kunna sättas igång under 2019. Tävlingsjuryn för arkitekttävlingen för Stora torg, rekommenderade att den konstnärliga gestaltningen skulle avgöras i en separat tävling. Sparbanksstiftelsen Finns donation möjliggör att torgets offentliga konst kan förenas med förnyelsen av torget.

–Vi mycket glada för bankens engagemang och genom donationen från Sparbanksstiftelsen Finn tillförs nu ett värde för alla kommuninvånare. Den offentliga konsten är allas och bidrar till att skapa en identitet för platsen och att stärka torgets funktion som mötesplats. Min förhoppning är att det blir ett verk som invånarna känner sig stolta över och som attraherar besökare, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun.

Exakt vad det blir kommer att avgöras i en tävling. En jury bestående av representanter från Sparbanksstiftelsen tillsammans med alla intressenter i ombyggnaden, kommer att avgöra vem som får uppdraget. Allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, inte minst för kommuninvånarna.

Sparbanken Skåne har sedan mitten av 1800-talet funnits och verkat i Eslövs kommun. Sedan nyinvigningen 2016 finns verksamheten i det renoverade kontoret på Södergatan.

–Som sparbank vill vi medverka till att det lokala samhället utvecklas. Vi är ett av de äldsta företagen i Eslöv och vill stödja staden på flera plan, dels med eget bankkontor och dels genom olika samarbeten, men även symboliskt som vår ägarstiftelse nu gör. Torget är en naturlig samlingsplats och det känns bra om vi kan bidra till en ökad trivsel här, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

–Detta är sparbanksidén i praktiken. Som en av ägarna till Sparbanken Skåne erhåller vi återkommande vinstutdelning från banken. Detta kan stiftelsen använda för att bidra till lokal samhällsutveckling. Stödet till Eslöv är något vi hoppas ska skapa glädje för många, säger Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn.


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler