Eslövs kommun logotyp

En dag för våra medarbetare

Eslövs kommun arrangerar årligen en inspirationsdag för alla medarbetare. Cirka 500 medarbetare deltog idag vid årets medarbetardag, där en av höjdpunkterna var utdelningen av utmärkelserna Årets arbetsgrupp, Årets ledare och Årets nytänkare.  

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och Medarbetardagen är ett tillfälle för arbetsgivaren att visa uppskattning. Årets tema har varit framtid och förändring.

Medarbetardagen inleddes av Rickard Söderberg som körde en halvtimmes pepp-talk för alla närvarande. Efter detta gav samhälls- och framtidsanalytiker Troed Troedson en föreläsning om de förändringar vi ser i vår omvärld och som kommunen måste förhålla sig till. Även föreläsaren, författaren och coachen Emma Phil föreläste på temat framtid och förändring och då specifikt om olika generationer. På arbetsplatser möts vi flera generationer, fostrade av olika samtider, något som skapar utmaningar såväl som möjligheter för arbetsgivare.

Vinnare att inspireras av

En av höjdpunkterna under Medarbetardagen är utmärkelserna Årets medarbetare eller arbetsgrupp, Årets ledare och även Årets nyskapare, som är ett nytt pris för i år. Här presenteras årets värdiga vinnare!

Årets arbetsgrupp

Barnteamet, Kultur och Fritid, utsågs till årets arbetsgrupp 2018 med motiveringen:

Årets arbetsgrupp präglas av fantasi och påhittighet och visar
stort engagemang för sitt arbete. Gruppen är lyhörd för medborgarnas
behov och anpassar sig efter enskildas förutsättningar.

Genom sin glädje i arbetet entusiasmerar Årets arbetsgrupp andra
att vara delaktiga. Samarbetet i gruppen präglas av laganda och är
ett exemplariskt exempel på hur samarbete ska fungera.

Trots all lekfullhet och kreativitet finns det alltid en pedagogisk
tanke med. Årets arbetsgrupp arbetar för alla barn och unga i
Eslövs kommun.

Årets ledare

Till Årets ledare 2018 utsågs Annette Rosenhall, Bredablick, Barn och Utbildning med motiveringen:

Genom engagemang, nyfikenhet och uppmuntran inspirerar årets ledare sina medarbetare att söka nya vägar och hitta egna lösningar. Hon visar stor tilltro till medarbetarnas förmåga och ger alla rätt förutsättningar till utveckling.

Medarbetarna får möjlighet att utveckla det kollegiala lärandet och hon är själv en god förbild genom sin självinsikt och att själv våga be om hjälp.

Årets ledare finns på plats i verksamheten och får alla att känna sig sedda och betydelsefulla. Hon påminner ständigt sina medarbetare om att aktivt arbeta med våra gemensamma värderingar och hennes ambition är att implementera värdegrundsarbetet tillsammans med eleverna.

Årets nyskapare

För priset Årets nyskapare 2018 utsågs två vinnare. Hemvården, Vård och Omsorg, är en av de två som utsågs med följande motivering:

Årets nyskapare är en arbetsgrupp som tillsammans har omsatt många idéer till verklighet. Med hjälp av ett digitalt stöd har arbetsgruppen hittat arbetssätt för att enkelt sätt fånga upp idéer och utifrån det starta upp förbättringsprojekt.

Kvalitetsarbetet för arbetsgruppen har nått en helt ny nivå. Genom att stötta varandra och aktivt arbeta har förbättringsarbetet blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. Med kontinuerlig uppföljning tillsammans med brukare är det tydligt hur långt årets arbetsgrupp har kommit.

Även Mattias Buttler, Stehagskolans kök, Serviceförvaltingen, utsågs till Årets nyskapare 2018.

Årets nyskapare är ett gott exempel på hur engagemang och innovationsförmåga kan göra stora förändringar. Genom sitt arbete har årets nyskapare förändrat synen och känslan för verksamheten, samtidigt som det finns med ett tydligt miljötänk. 

Tillsammans med sina kollegor har årets nyskapare utvecklat verksamheten till att nå sin fulla potential. Med ett pedagogiskt förhållningsätt och delaktighet har alla dragits med. Han har hittat rätt metod för att motivera alla att delta i arbetet för en bättre miljö.

Bild på årets arbetsgrupp, barnteamet Kultur och Fritid

Till Årets arbetsgrupp utsågs barnteamet vid Eslövs stadsbibliotek.

Bild på Annette Rosenhall, Årets ledare

Annette Rosenhall utsågs till årets ledare 2018.

Hemvården fick pris för Årets nyskapare. Kristina Carlsson tog emot priset.

En av pristagarna i kategorin Årets nyskapare blev hemvården. Kristina Carlsson tog emot arbetsgruppens pris.

Bild på Mattias Buttler, Årets nyskapare

Även Mattias Buttler, Stehagskolans kök, tog emot pris som Årets nyskapare.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler