Eslövs kommun logotyp

Bättre företagsklimat i Eslövs kommun

Den andra oktober släpps Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. När Svenskt Näringsliv i dag tillkännagav delresultaten från sin undersökning indikerar det att Eslöv kommer att tangera det bästa resultatet som kommunen har haft sedan mätningarna började.

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. I årets undersökning var det nästan 31 000 företagare som svarade och Eslöv har stigit från 3,21 till 3,42 och ligger nu över riksgenomsnittet.

– Vi är mycket glada att se att vårt arbete ger resultat. Vi arbetar systematiskt och strategiskt såväl internt i kommunen, för att öka förståelsen för näringslivets villkor och förutsättningar, som externt, för att skapa de bästa förutsättningarna för våra företag och för att bygga broar mellan exempelvis näringsliv och skola, säger Lars Persson, Eslövs näringslivschef.

Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Att näringslivsfrågorna har hamnat högt på kommunens agenda märks tydligt ifråga om såväl tjänstemännens myndighetsutövning som politikernas attityder till företagande.

– Vi har under mandatperioden arbetat målmedvetet för att stärka företagsklimatet i kommunen. Både politiker och tjänstemän är flitiga företagsbesökare. Grunden i all utveckling är att vi träffar näringslivet i olika sammanhang för att lyssna, föra dialog och förbättra företagsklimatet. Under 2017 har vi gjort över 100 unika företagsbesök ibland våra företag, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och tillägger:

– Samtidigt som vi ser en positiv trend finns det områden som vi måste arbeta ytterligare med. Ett handlar om kompetensförsörjning.  

–  Vi arbetar på flera olika arenor och har genom en rad olika aktiviteter försökt bygga broar mellan skola och näringsliv, berättar Lars Persson, som välkomnar initiativ som till exempel ”Industrinatten” och det nygamla prao-systemet som blir obligatoriskt från och med i höst.

Ett annat område med förbättringspotential är den upplevda tryggheten. I kommunen pågår trygghetsskapande arbete på flera olika plan. Ett exempel är SAFE0413, en näringslivssamverkan i föreningsform, som nyligen beviljades en fördubbling av sitt föreningsbidrag för att ytterligare arbeta med och för företagens säkerhet.

Såväl näringslivschef Lars Persson som näringslivsstrateg Kosovar Gashi menar att Svenskt Näringslivs företagsranking är ett bra kvitto på det arbete de lägger ner.

–  Det positiva resultatet motiverar oss att arbeta för att höja oss ännu mer. Vår vision är att vi ska bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025, så vi kommer att arbeta systematiskt för att komma ännu högre upp i rankingen nästa år, säger Lars Persson, näringslivschef.

Läs mer på Svenskt Näringslivs sida företagsklimat.se: http://www.foretagsklimat.se/

För mer information kontakta
Lars Persson
Näringslivschef i Eslövs kommun
072-188 54 94


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler