Eslövs kommun logotyp

Aktuellt utredningsuppdrag

Med anledning av vård- och omsorgsnämndens budgetbeslut i
december 2017 som en följd av det ekonomiska läget fick förvaltningen i uppdrag att se över och anpassa kostnaderna.

Ett sätt att anpassa förvaltningens kostnader på är att minska antalet platser på särskilt boende. Eslövs kommun har ett högt bestånd av platser för särskilt boende, 300 platser. Detta kan jämföras med andra kommuner med samma demografiska profil där 192 platser är snittet. Detta innebär att Eslövs kommun har väldigt många boendeplatser i förhållande till antalet äldre. Det är också en anledning till de stora kostnader som förvaltningen har.

Vård- och omsorgsnämnden fattade redan hösten 2017 beslut om
att stänga platser på Bergagården och Trollsjögården och dessa beslut
verkställdes också under hösten.

Ett utredningsuppdrag som pågår för att minska förvaltningens kostnader gäller Vårlökens boendeplatser. Ett förslag om att minska på antalet platser på Vårlöken kommer att presenteras för vård- och
omsorgsnämnden i april. Det ska betonas att detta är ett förslag som ska
presenteras och att inga beslut är fattade.

Under veckan som gått har verksamhetsledningen haft
informationsmöte med personalen på Vårlöken med målsättningen att ha en transparent dialog om de eventuella förändringar som är på förslag.

Det har även hållits informationsmöte med de boende och deras anhöriga för att i lugn och ro informera om de eventuella förändringar som är på förslag. Skulle förslaget bifallas av nämnden, vill vi understyrka att det är en varsam genomförandeprocess som kommer att ske i dialog med de
boende. Eslövs kommun kommer att stå för arbetet i samband med flytt för dem som berörs.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler