Eslövs kommun logotyp

Växande befolkning ställer höga krav

En växande befolkning ställer allt större krav på kommunal service. Eslövs styrande majoritet vill satsa stort på förnyelse av skolor och förskolor under de kommande fyra åren. Planerna presenteras nu i budgeten för 2018 och flerårsplan för 2019 och 2020.

Den styrande majoriteten vill investera stora summor i förskolor och skolor i sitt förslag till budget för de kommande åren. Ekebacken förskola i centrala Eslöv invigdes nyligen.

Den styrande majoriteten vill investera stora summor i förskolor och skolor i sitt förslag till budget för de kommande åren. Ekebackens förskola i centrala Eslöv invigdes nyligen.

En växande befolkning ställer allt större krav på kommunal service. Eslövs styrande majoritet vill satsa stort på förnyelse av skolor och förskolor under de kommande fyra åren. Planerna presenteras nu i budgeten för 2018 och flerårsplan för 2019 och 2020.

– Våra barn och unga är högst prioriterade när vi lägger fram budgeten för 2018 och flerårsplanen. Vi är redan på bra väg, vi ser att skolan förbättrats med stigande elevresultat och vi har heller inga köer till förskolan och erbjuder alla våra femåringar utökad tid på förskolan. Till detta planerar vi alltså för ytterligare utbyggnad av förskolor och grundskolor och spaden sätts snart i jorden för vår nya gymnasieskola, konstaterar Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Delar av investeringarna måste lånas till
Men hela budgeten för de kommande åren kommer kommunen inte att kunna finanisera med egna medel, det vill säga genom skatteintäkter, andra intäkter från sådant som taxor och avgifter eller statliga bidrag.

De kommande fyra åren planerar den styrande majoriteten därför att låna drygt 1,1 miljarder kronor. Henrik Wöhlecke (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, förklarar varför.

– Eslövs kommun har en låg låneskuld idag och för att vi ska kunna bemöta det växande intresset för att bo i Eslöv måste vi kunna erbjuda bra kommunal service med hög kvalitet, menar Henrik Wöhlecke.

– En del av detta är attraktiva förskolor och skolor och för att vi ska kunna klara dessa investeringar krävs en belåning. Vi bedömer att gör vi inte detta står vi stilla och då går vi också tillbaka, fortsätter han.

Hälften av budgeten till förskola, skola, vård och omsorg
Eslövs kommuns befolkning fortsätter enligt prognos att växa med upp mot 350 personer per år, inom några år beräknas kommunen ha 35 000 invånare. Målet är att det byggs 210 nya bostäder per år.

Drygt hälften av den kommunala budgeten går till verksamheterna förskola, skola, vuxenutbildning och vård och omsorg. Budgeten och flerårsplanen som nu presenteras visar att med en beräknad inflyttning ökar skatteintäkterna i kommunen de kommande tre åren.

Nästa år blir ökningen 59 miljoner kronor och den totala budgeten blir 1,883 miljarder kronor. 2019 landar skatteintäkterna på 65 miljoner kronor och totaltsumman för året 1, 948 miljarder kronor. 2020 ökar budgeten med 71 miljoner kronor i skatteintäkter, den totala budgeten blir 2, 019 miljarder kronor.

Föreslagna investeringar och annat, ett urval, i budget 2018 och flerårsplan 2019 och 2020:

 • Centrumutveckling, ombyggnad Stora torg: 5,3 miljoner kronor för 2018 och 50 miljoner kronor för 2019.
 • Ny förskola i Eslöv 2019 och nya förskolor i Marieholm, Stehag och Flyinge 2020, totalt 114 miljoner kronor.
 • Belysning: 0,8 miljoner år 2018 till ny belysning vid Trollsjön. Tre miljoner kronor årligen fram till 2021 för förnyad belysning på landsbygden.
 • Renovering av och utökad kapacitet för Ekenässkolan 87, 2 miljoner kronor under 2019 och 2020.
 • Sallerupsskolan ersätts med en ny skola på samma plats som står klar till höstterminen 2020, 123 miljoner kronor.
 • Marieskolan byggs till under 2019 för att klara 100 fler elever, 39 miljoner kronor.
 • Stehagskolan byggs ut med Gyabos lokaler under 2020, fyra miljoner kronor.
 • Nya Östra skolan etapp 2 som innehåller nytt högstadium planeras stå klart till vårterminsstarten 2021, 41,5 miljoner kronor år 2020. Ombyggnaden kan starta först efter det att Ekenässkolans elever flyttat tillbaka efter renovering och utbyggnad.
 • En ny översiktsplan för Eslövs kommun beslutas 2018.
 • Den nya Kulturskolan ska placeras på Spritfabriksområdet.
 • Nya LSS-boenden planeras under 2018. Ny teknik. Investering med tre miljoner kronor årligen fram till 2022.
 • Sundeliuspark i Marieholm, 0,9 miljoner kronor 2019.
 • Ny lekplats i Stadsparken, Eslöv, 0,6 miljoner kronor 2019 och 4,1 miljoner kronor 2020.
 • Heltäckande satsning på fiberutbyggnad i kommunen via samarbetspartnern Telia. Målsättningen är att täcka hela kommunen med fiber inom några år.
 • Gång- och cykelvägar i tätorten och utanför denna: Ica Kvantum-Ystadvägen 2,7 miljoner år 2018. Ellinge-Eslöv 5,5 miljoner år 2019. Stabbarp-Öslöv 7,1 miljoner 2020.
 • Tillgänglighetsanpassning Örtofta station: 1,1 miljoner kronor år 2019.

I nästa vecka ska budgeten behandlas av kommunstyrelsen för att sen fattas beslut kring vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 27 november.

Ta gärna del av den styrande majoritetens förslag till budget för 2018 och flerårsplan 2019 och 2020. PDF (pdf, 18.4 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler