Eslövs kommun logotyp

Satsning för att stötta elever med hög frånvaro

För att stötta elever med hög frånvaro ska så kallade ELOF-pedagoger anställas på samtliga högstadieskolor i Eslöv. En extra satsning under hösten är också att varje högstadieskola i kommunen har sin egen studie- och yrkesvägledare.

Nu anställs särskilda pedagoger som ska stötta elever med hög frånvaro på kommunens fyra högstadieskolor, en av skolorna är Ölyckeskolan i Löberöd.

Nu anställs särskilda pedagoger som ska stötta elever med hög frånvaro på kommunens fyra högstadieskolor, en av skolorna är Ölyckeskolan i Löberöd.

– Hög frånvaro börjar oftast redan under tidigare skolår med kanske delar av en dag, ett specifikt ämne och enstaka dagar. Skolorna är uppmärksamma på att hög frånvaro kommer smygandes och ofta har en tendens att öka. Det är väldigt viktigt att vi är vaksamma här, säger David Westlund, ordförande i barn- och familjenämnden i Eslöv.

Fem procents frånvaro en vanlig skoldag
En vanlig skoldag har Eslöv kommuns skolor en total frånvaro om fem procent. De allra flesta har en anmäld giltig frånvaro men sett under ett år har cirka 3,2 procent av eleverna har någon form av olovlig frånvaro. Den absolut vanligaste orsaken till ogiltig frånvaro är sen ankomst.

Under vårterminen 2017 hade dock 260 elever i Eslövs skolor en frånvaro på minst 20 procent, vilket motsvarar 7,4 procent av eleverna. Under höstterminen 2017, till i slutet av oktober, har 211 elever en frånvaro på minst 20 procent vilket motsvarar sex procent av eleverna. Den totala frånvaron är högre på högstadieskolor än på F-6-skolor.

Psykisk ohälsa eller social problematik
Orsaken till hög frånvaro hos elever kan vara ett neuropsykiatriskt funktionshinder, psykisk ohälsa eller social problematik. Många gånger detta i kombination med problem i skolan och/eller i själva skolarbetet.

För att stötta elever på med högfrånvaro har Eslövs kommun skolor länge arbetat med en så kallad frånvarotrappa, ett verktyg och en vägledning för att hjälpa elever med hög frånvaro. Även elevhälsan kopplas tidigt in.

Pedagoger ska ta fram en samlad  och tydlig bild
Under hösten har så skolorna också påbörjat ett arbete med att anställa så kallade ELOF-pedagoger till kommunens samtliga fem högstadieskolor. ELOF står för ”elever med långvarig olovlig frånvaro” och pedagogerna får en viktig roll i alla ta fram en samlad och tydlig bild över situationen för varje enskild elev med hög frånvaro.

– ELOF-pedagogerna ska arbeta med att motivera elever att komma till skolan, hämta elever och se till att de får undervisning när de är i skolan. I dessa tjänster kan också ingå att undervisa elever i hemmet eller annan plats utanför skolan om så behövs. De ska också vara behjälpliga på mellanstadiet om behov finns, förklarar David Westlund.

Framtidsamtal fungerar motiverande
Under 2017 har också extra satsningar gjorts på studie- och yrkesvägledare i Eslövs kommun. Varje högstadieskola har sin egen studie- och yrkesvägledare. Ett intensifierat arbete med vägledning och framtidssamtal på högstadieskolorna fungerar motiverande för alla elever, även för elever med hög frånvaro.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler